PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A

 

 

Cả gia đình quy tụ chung quanh bàn thờ, thắp nến. Cha hoặc mẹ trong gia đình hướng dẫn buổi cầu nguyện. Tất cả đứng.

CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ                                                           Lm. Kim Long

ÐK. Con bước lên bàn thờ cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ. Ðây lễ Chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình.

 1. Muôn tâm hồn liên kết trong tình thân dâng tiến Cha toàn năng lễ vật hy sinh. Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu mưa xuống muôn hồng ân nhuần thấm tâm hồn.
 2. Con nguyện cầu xin Chúa thương trần gian cho khắp nơi bình an, Giáo Hội rộng lan, cho muôn người thôi oán thương hận than, cho khói binh mờ tan, hạnh phúc tuôn tràn.
 3. Khúc nhạc vàng dâng kính Cha toàn năng, Thiên Chúa bao giàu sang, chiếu ngời vinh quang. Cánh tay Người nâng đỡ bao kỳ công, trong ánh quang thần nhan, trong đất huy hoàng.
 4. Chúa nhân hiền thương chúng con triền miên mê đắm trong tội khiên, cõi đời truân chuyên. Trút lệ phiền con kính dâng niềm tin, đôi mắt luôn nhìn lên tòa Chúa uy quyền.

Người hướng dẫn (HD) làm dấu thánh giá

 

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Amen.

 

Nghi Thức Sám Hối

 

Tất cả: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. (Ðấm ngực và đọc): Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Kinh Thương Xót

 1. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

 1. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 1. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

HD: đọc lời nguyện nhập lễ

Lời Nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ Sinh Nhật Ðấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoan lạc của mầu nhiệm Giáng Sinh cao cả để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới, mà họp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Tất cả ngồi. Người trong gia đình thay phiên nhau đọc Lời Chúa.

Phụng Vụ Lời Chúa

BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7

“Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước, nên phàn nàn với ông Môsê rằng: “Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vầy”. Môsê kêu lên cùng Chúa rằng: “Con sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá con rồi”. Chúa liền phán bảo Môsê: “Ngươi hãy tiến lên, đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo, tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, Ta sẽ đứng trước mặt ngươi, trên tảng đá Horeb, ngươi sẽ đánh lên tảng đá, từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống”. Môsê làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là “Thử Thách”, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: “Chúa có ở với chúng tôi hay không?”

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Các ngươi đừng cứng lòng!” (c. 8)

1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người! – Đáp.

2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta,và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người. – Đáp.

3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Đừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”. – Đáp.

BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-2. 5-8

“Lòng mến Chúa đổ xuống lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được hoà thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta. Ngay từ khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.

Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Ga 4, 42 và 15

Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng cứu chuộc thế gian; xin ban cho con nước hằng sống, để con không còn khát nữa.

 

Tất cả đứng. HD: đọc bài Tin Mừng

PHÚC ÂM: Ga 4, 5-42 (bài dài)

“Mạch nước vọt đến sự sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.

Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: “Xin bà cho tôi uống nước” (lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: “Sao thế! Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?” (Vì người Do-thái không giao thiệp gì với người Sa-maria).

Chúa Giêsu đáp: “Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: ‘Xin cho tôi uống nước’, thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống”.

Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?”

Chúa Giêsu trả lời: “Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời”. Người đàn bà thưa: “Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa”. Chúa Giêsu bảo: “Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây”. Người đàn bà đáp: “Tôi không có chồng”. Chúa Giêsu nói tiếp: “Bà nói ‘tôi không có chồng’ là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà, bà đã nói đúng đó”.

Người đàn bà nói: “Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem”.

Chúa Giêsu đáp: “Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý”.

Người đàn bà thưa: “Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự”. Chúa Giêsu bảo: “Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói với bà đây”.

Vừa lúc đó các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy Ngài nói truyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám hỏi: “Thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc: tại sao Thầy nói truyện với người đó?” Bấy giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: “Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là Đấng Kitô?” Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng Ngài, trong khi các môn đệ giục Ngài mà rằng: “Xin mời Thầy ăn”. Nhưng Ngài đáp: “Thầy có của ăn mà các con không biết”. Môn đệ hỏi nhau: “Ai đã mang đến cho Thầy ăn rồi chăng?” Chúa Giêsu nói: “Của Thầy ăn là làm theo ý Đấng đã sai Thầy và chu toàn công việc Ngài. Các con chẳng nói: còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng Thầy bảo các con hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống, và như vậy kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ: Kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra; những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ”.

Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng rằng: “Ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm”. Khi gặp Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: “Giờ đây, không phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế”.

Đó là lời Chúa.

Tất cả ngồi: HD đọc bài giảng

Bài giảng

Thánh Gioan ghi lại duy nhất ở chương này sứ vụ của Chúa Giêsu tại Samaria. Trong Tin mừng Máthêu 10,5 người Samaria không tiếp đón Chúa Giêsu và các môn đệ. Tin Mừng thánh Luca thì quan tâm nhiều hơn đến người Samaria: dụ ngôn người Samaria nhân hậu 10,29-37, người phong hủi biết đến cám ơn Chúa (17,11-19), vài người hiếu khách đón tiếp Chúa Giêsu trên đường lên Giêrusalem (9,52.53). Sau sứ vụ của Chúa Giêsu, các tông đồ của Chúa rao giảng ở thành Samaria (Cv 8,1-25). Phó tế Philip rửa tội cho nhiều người Samaria, Phêrô và Gioan từ Giêrusalem xuống Samaria ban Chúa Thánh Thần cho những người vừa trở lại.

Câu chuyện chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay xảy ra trong bối cảnh bên giếng Giacóp, giữa Chúa Giêsu là người do thái, và một người phụ nữ thành Samaria. Ban đầu câu chuyện, Chúa Giêsu xin người phụ nữ Samaria cho nước. Làm như thế là Người vi phạm thói tục xã hội thời ấy. Người xin không phải vì nhu cầu khát nước, mà Người muốn dẫn bà vào thực tại cao hơn: đó là nhận biết Người và ơn Người ban, qua hình ảnh nước và người cho nước.

Khi Thiên Chúa dùng hình ảnh đời thường để mạc khải điều siêu nhiên, con người vấp phải là cứ hiểu theo nghĩa đời thường. Người phụ nữ hiểu lầm nước theo nghĩa tự nhiên, và bà cũng hiểu nhầm rằng Chúa Giêsu thấp kém hơn Giacóp, vì Người không có gàu múc nước, trong khi tổ phụ Giacóp để lại cho con cháu và súc vật cái giếng để dùng qua nhiều thế hệ.

Chúa Giêsu phải minh chính là Người nói về nước sự sống đời đời. Khi Chúa Giêsu nói về nước hằng sống, rõ ràng nó không phải là chính Chúa Giêsu, nhưng là “ân huệ” thiêng liêng là Chúa muốn ban cho người tin (4,10). Nước hằng sống không phải là sự sống đời đời, những dẫn đến sự sống đời đời (c. 14). Nước hằng sống là mạc khải của Chúa Giêsu.

Người phụ nữ kinh ngạc và xin Chúa Giêsu nước. Sau khi nói về nước, Chúa Giêsu muốn nói đến người cho nước. Người muốn dẫn người phụ nữ này đến nhận biết Người. Người nói với người phụ nữ gọi chồng chị lại. Người phụ nữ trả lời cách nhập nhằng và dễ làm cho lầm lẫn. Bà phản ứng theo bản năng khi bị Chúa Giêsu dò hỏi đời sống đạo đức của bà. Những ai có hành động không tốt thì không đến với ánh sáng vì sợ việc làm của họ bị phơi bày.

Tuy nhiên, không có những bằng chứng nào rõ ràng Chúa Giêsu xen vào đời sống tư của bà. Từ xưa, người ta nghĩ đến nghĩa tượng trưng của năm người chồng. Sách 2 Vua nói đến việc người Assur mang các thần của họ và việc thờ cúng các tượng thần sang khi họ xâm chiếm năm thành tại Samaria (2 V 17,24tt; 30-31). Theo tiếng Do thái, chữ “chồng”, dùng chung một chữ với “thần”, (baʿal, “master, lord”). Như thế, người phụ nữ Samaria đại diện cho thành Samaria có 5 thần để thờ lạy. Chúa Giêsu dẫn bà đến nhận biết Thiên Chúa thật và chỉ thờ phượng mình Người. Người dùng câu trả lời của bà: “Chị nói tôi không có chồng là phải”, để nói ra cho bà biết những vị ngẫu thần bà đang thờ không phải là Thiên Chúa của bà. Và trong những câu tiếp theo, Người khẳng định rõ ràng: “Các người thờ Đấng các người không biết” (4,22), và Người nói: “đã đến giờ các ngươi thò phượng Chúa Cha”. Sau cùng, người phụ nữ nhận biết Chúa Giêsu và Chúa Giêsu xác nhận điều này. Người phụ nữ xin Chúa Giêsu nước, và bà nhận biết Chúa Giêsu là ai, Đấng đã xin bà nước, egō eimi.

2- Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta câu chuyện về một linh hồn vật lộn với chính mình để vươn lên khỏi sự vật trần thế mà tin vào Chúa Giêsu. Không chỉ người phụ nữ Samaria, mà từng mỗi người trong chúng ta phải nhận biết Chúa Giêsu, Đấng đang nói với chúng ta mỗi ngày trong tâm hồn, trong Lời Người, trong người khác, trong những biến cố cuộc sống. Người là Đấng ban nước hằng sống cho chúng ta.

“Nước hằng sống” là mạc khải của Người. Sách châm ngôn dùng biểu tượng nước cho Đấng Khôn Ngoan của Thiên Chúa, ban sự sống: “Giáo huấn của hiền nhân là suối nguồn sự sống giúp chúng ta tránh cạm bẫy tử thần” (Cn 13,14), “Lời miệng con người là nước sâu thăm thẳm, là dòng suối tràn trề, là nguồn mạch khôn ngoan” (Cn 18,4; Is 55,1). Chúa nói “Ai khát hãy đến với Ta” (Ga 4,14; 6,35; Hc 24,21).

“Ai khát, hãy đến với Tôi, ai tin vào Tôi, hãy đến mà uống … từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống” (Ga 7,37-38). Cái khát mà Chúa Giêsu muốn nói đến là cái khát sự thật và sự công chính, cái khát bình an và hạnh phúc thật, và trên hết là cái khát Thiên Chúa, nỗi khao khát Người tha thiết và sốt mến. Phàm linh hồn nào đã cố gắng để hưởng lấy những nguồn vui thú trần gian đã nhận ra rằng chúng không làm thỏa cơn khát của nó: “Ai uống nước này, sẽ lại khát” (Ga 4,13); thay vào đó, nếu chúng đã mang lại cho linh hồn một chút sự thật, công chính, bình an, và niềm vui, thì chúng đã để lại cho nó nhiều khát khao hơn trước. Chỉ lúc ấy linh hồn mới hiểu được rằng chỉ một mình Thiên Chúa là suối nước làm thỏa thuê cơn khát của nó. Nhưng nước mà Chúa Giêsu tuyên bố Người là nguồn mạch và hứa cho mọi người là nước gì? Đó là nước ân sủng ban sự sống, chỉ có nước này mới có thể làm thỏa cơn khát sự vô biên của chúng ta, vì nó cho phép chúng ta bắt đầu những mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, bằng cách làm cho chúng ta trở nên những kẻ thông phần vào thiên tính; nó cho phép chúng ta sống với Ba Ngôi Thiên Chúa đang ngự trong linh hồn chúng ta, nó mở ra cánh cửa cho sự mật thiết thần linh(bài143). Người là Đấng, cũng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, chúng ta phải tôn thờ trong Thần Khí và Sự Thật.

Chúa Giêsu xin người phụ nữ nước: “Cho tôi nước”. Người khát nước vì ngày nóng mêt, nhưng Người cũng khát ơn cứu độ con người vì Người yêu thương chúng ta. Trên thập giá, Người sẽ kêu lên: “Ta khát”. Người khát tâm hồn mọi người nhận biết Thiên Chúa. Người khát mình biết lắng nghe Lời Người là nguồn nước hằng sống. Người khát mình để cho Người nói với mình. Amen.

Tất cả ngồi. Thinh lặng vài phút để Lời Chúa lắng đọng trong tâm hồn.

Tất cả đứng. HD: bắt kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

(Từ «Bởi phép Chúa Thánh Thần» đến «và đã làm người» mọi người đều cúi mình).

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống: Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

 

 

HD: đọc lời mở đầu và kết thúc của Lời nguyện tín hữu. Người tỏng gia đình chia phiên nhau đọc lời nguyện. Có thể thêm lời cầu nguyện theo nhu cầu, nhất là cầu nguyện cho bệnh tật.

Lời Nguyện Tín Hữu

HD: Anh chị em thân mến, chúng ta đang cùng nhau cử hành mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúng ta hãy xin Cha nhân từ khai mở nguồn suối cứu độ và sự sống sung mãn cho mọi người như Chúa Kitô đã hứa với người phụ nữ xứ Samaria.

 1. Xin cho Hội Thánh luôn hăng say loan báo và giúp mọi người tin rằng, Đức Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất mang đến ơn cứu độ cho trần gian.
 2. Xin cho những ai đang khao khát công bằng và chân lý được Thánh Thần hướng dẫn đến nguồn mạch ơn cứu độ là Chúa Kitô.
 3. Xin cho những anh chị em dự tòng đang chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo trong Đêm Thánh sắp tới được thật lòng trở về với Chúa, chuyên cần học hỏi và sống theo đức tin.
 4. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn khám phá niềm vui của Tin Mừng cứu độ khi gặp gỡ Chúa Kitô và hăng hái đưa người khác đến cùng Chúa Kitô.

HD: Lạy Chúa, như người phụ nữ xứ Samaria, xin cho chúng con luôn hân hoan kín múc dòng nước cứu độ nơi mạch suối thương xót của Chúa và trở nên những mạch suối cho thế giới khô cằn vì thiếu niềm tin vào Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 

Nghi Thức Hiệp Lễ

Tất cả: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến; Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chúc bình an cho nhau

Chiên Thiên Chúa

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

Rước lễ thiêng liêng

Vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta có thể không lãnh nhận Thánh Thể, Giáo hội khuyến khích chúng ta “Rước lễ thiêng liêng”, ước muốn đến và ngự vào tâm hồn mình, vì mình yêu mến Người.

Các Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng giúp mình cầu nguyện với Chúa:

Kinh 1: “Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.” (Thánh Alphonsô)

Kinh 2: Ôi Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tạm nơi Chúa đang ẩn ngự vì yêu thương con. Con yêu Chúa, ôi Chúa của con. Con không thể nhận Chúa bằng Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, xin Chúa hãy đến thăm con với ơn sủng của Ngài. Xin Chúa đến trong trái tim con cách thiêng liêng. Xin thanh tẩy và thánh hóa nó. Xin làm cho nó giống như Trái Tim của Ngài. Amen.

Kinh 3: Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.

Thinh lặng kết hiệp với Chúa trong tâm hồn. Sau đó hát

GIÊSU Ở CÙNG CON                                             Đại Hồng & Ngọc Thanh

ÐK: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

 1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người, và được Cha đoái thương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự nơi đây giữa hồn con.
 2. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.
 3. Trần thế lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông.

4.Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi, ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen.

 

HD: đọc lời nguyện kết thúc

 

Lời Nguyện kết thúc

 

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mọi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

HD: Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ và đưa chúng con đến sự sống muôn đời.

TC: Amen.

DÂNG VỀ MẸ                                                                                              Lm. Kim Long

ĐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.

1.Con dâng về Mẹ: Trọn cuộc đời nơi khóc than, Đường đời nguy nan Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.

 1. Con dâng về Mẹ: Mộng đời nở tươi ngát hương, Dạt dào yêu thương, Đừng phân rẽ trăm ngàn đường.
 2. Con dâng về Mẹ: Lời nguyện tin yêu thiết tha, Dù đời phôi pha, Tình yêu vẫn luôn đậm đà.

 

……………………………………..

Gia đình có thể đọc chung Kinh Truyền Tin và kinh cầu nguyện cho cơn dịch chóng qua.

Bønn om beskyttelse mot koronaviruset og hjelp for de rammede

Herre Jesus Kristus, send Den Hellige Ånd over vår verden, som er rammet av koronaviruset. Helbred med din godhet dem som er rammet av sykdom. Vern om dem som står i fare for smitte. Styrk dem som pleier de syke. Hjelp oss alle til å vende om og ha tillit til deg. Amen.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *