KUNNGJØRINGER SØNDAG 2.9

Tirsdag
04/09              kl. 18.00         Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse
Onsdag 05/09             kl. 18.00         Messe
Torsdag 06/09            kl. 11.00         Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga
Etter messen er det stille tilbedelse fram
kl. 17.45.
kl. 18.00         Messe
Fredag 07/09              kl. 17.00         Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen
kl. 18.00         Messe
Lørdag 08/09               kl. 13.00         Messe
kl. 18.00         Messe på polsk
Søndag 09/09              23.
SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR –  Mark
7,1-8a.14-15
kl. 09.00         Messe på polsk
                                   kl. 11.00         Messe på norsk
                                   kl. 13.00         Messe på vietnamesisk
                                   kl. 17.00         Messe i Mandal
Annet:
–      
Hver første torsdag i måneden ber vi spesielt
for kall til ordenslivet og presteskapet.
Vi begynner med messe kl.
11.00. Etter messen er det stille tilbedelse fram kl. 17.45.
Alle som vil delta i
tilbedelsen, må skrive navnet sitt på en liste som henger i gangen utenfor
kirken.
–       Lørdag 08/09: Oppstart av
katekesen
Det er katekese for 1. klasse til 4. klasse fra
klokken 10.00 til klokken 14.00.
Det er foreldremøte i kirka kl. 10.00.
Det er katekese for 5. klasse til 9. klasse fra
klokken 13.00 til klokken 17.00.
Det er foreldremøte i kirken klokken 14.00
Klokken 13.00 er det messe for både barn i
formiddagskatekesen og ettermiddagskatekesen.
Konfirmasjonsforberedelsen er to år.
Bare de som har fullført to års konfirmasjonskurs kan motta konfirmasjonens
sakrament. Alle må begynne i 8. klasse som er det første forberedelses året til
konfirmasjonens sakrament. Dette gjelder også ungdommer som går i 9. eller 10.
trinn på grunnskolen, hvis de ikke har tatt det første forberedelsesåret til
konfirmasjonen.
                       Alle er hjertelig velkommen til
kirkekaffe!
    
Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *