KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. MARS

Tirsdag 03.03 kl. 17.30 Vesper
kl. 18.00 Messe – etterfulgt av Sakramentstilbedelse
Onsdag 04.03 kl. 18.00 Messe – etterfulgt av korsveiandakt på vietnamesisk
Torsdag 05.03 kl. 11.00 Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga.

Etter messen er det stille tilbedelse fram til kl. 17.45.

Vi ber spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

Fredag 06.03 kl. 17.00 Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen
kl. 18.00 Messe- etterfulgt av korsveiandakt på norsk
Lørdag 07.03 kl.

kl.

13.00

18.00

Messe

Messe på polsk – etterfulgt av korsveiandakt på polsk

Søndag           08.03          2. SØNDAG I FASTEN
kl.

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

17.00

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe  på vietnamesisk

Messe i Mandal

 

Annet:

  • Retrett i fastetiden 2020: FRA DØD TIL LIV
  1. Hallvard Hole, OFM skal holde retrett for menigheten. Han skal snakke om følgende temaer:

«Fastetiden som forbereder oss til vår årlige påskefeiring knytter seg til noen sentrale temaer i vår kristne tro: Synd, fristelse, kors og frelse. Gjennom fordypning i Bibelens budskap og Evangeliets lys ønsker vi å fordype oss i disse temaene, slik at opplevelsen og gleden over Jesu oppstandelse blir sterkere og vår takknemlighet for Guds frelse vokser».

Retretten er to kvelder:

– Fredag 03.04, kl.17.00-21.00: Temaet: SYND og FRISTELSE

– Lørdag 04.04, kl. 17.30-21.30. Temaet: KORS og FRELSE

Alle er velkomne til retretten.

 

  • Caritas St. Ansgar

Menigheten starter nå opp Caritas-aktiviteter igjen.

Caritas-gruppen inviterer til informasjonsmøte i Kiga, onsdag 18.3. etter kveldsmessen (ca. kl. 19)

Det vil bli gitt informasjon om kommende arrangementer.

Enkel servering og loddsalg.

Alle ønskes hjertelig velkommen til Caritasmøtet

  • Onsdag 4 mars kl. 19.00 er det bibelgruppe på biblioteket.
  • Vi planlegger en pilgrimstur til Medjugorje i mai/juni for alle medlemmer av menigheten som ønsker å delta. Det blir informasjonsmøte for alle interesserte søndag 8. mars kl 12:15 i biblioteket i Kiga. Se også oppslag i inngangspartiet eller kontakt Zbigniew Bonisniak for mer informasjon.
  • For å hindre spredning av coronaviruset vil vi ikke bruke vievannskarene og vi ber alle om å ta imot kommunion i hånden. Ved fredshilsenen i messen kan vi smile, nikke og bukke, men vi unnlater å håndhilse. Dette inntil nærmere direktiver fra helsemyndighetene foreligger
  • Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe! – Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × 5 =