KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. FEBRUAR

Tirsdag 25.02 kl. 17.30 Vesper
kl. 18.00 Messe – etterfulgt av Sakramentstilbedelse
Onsdag 26.02 Askeonsdag – faste og abstinens
kl. 18.00 Messe
Torsdag 27.02 kl. 11.00 Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga
kl. 18.00 Messe
Fredag 28.02 kl. 18.00 Messe- etterfulgt av korsveiandakt på norsk
Lørdag 29.02 kl.

kl.

kl.

kl.

13.00

14.00

17.00

18.00

Messe

Messe i Lyngdal

Messe i Flekkefjord

Messe på polsk – etterfulgt av korsveiandakt på polsk

Søndag           01.03          1. SØNDAG I FASTEN
kl.

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

15.00

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på vietnamesisk

Messe på kaldeisk

 

Annet:

1. Askeonsdag er faste – og abstinensdag

  • Onsdag 26. februar, begynner vi fastetiden med førti dager med bønn, faste og omvendelse. Å faste betyr at man kun spiser seg mett en gang i løpet av dagen. Man kan spise 1-2 mindre måltider i tillegg i løpet av dagen hvis det er nødvendig. Dette gjelder fra man er 18 år til fylte 60 år. Abstinens betyr at man avstår fra en bestemt mat (oftest kjøtt), drikke eller fornøyelse. Dette gjelder for alle over 14 år.
  • I fastetiden er det korsveiandakt etter messen på forskjellige språk: på onsdager på vietnamesisk, på fredager på norsk og på lørdager på polsk.
  • Vi ber om at palmegrener som dere mottok i fjor leveres i kirken. Grenene brennes og askene brukes på askeonsdag.

 

2. Kunngjøring for St. Eystein Presteseminar

Unge katolske menn som har avsluttet videregående skole kan søke St. Eystein Presteseminar.

Opptaksfrist for St. Eystein Presteseminar er den 5. mars. Se oppslaget i inngangspartiet.

 

3. Menigheten skal ha grunnkurs og begynneropplæring i Den gode hyrde katekese for kateketer, foreldre og andre interesserte helgen 28.02. – 01.03. Kurset består av fire kurshelger.

Målet for denne katekesen er å hjelpe barna selv til å komme nærmere Gud.

Se oppslag og brosjyrer i inngangspartiet i kirken.

 

4. Torsdag 27. februar kl. 18.45 er det troskurs på Biblioteket.

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe! 

Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *