Menighetsrådsmøtet 15.01.2020

St. Ansgar menighet
Menighetsrådsmøte
Møtereferat
15.01.20 kl. 1845

Til stede:
P. Quang Tien Dang, Wlodzimierz Dyzma, Ane Ugland Albæk, Jocelyn Augland, Xuat Minh Dang, Tinh Van Doan, John Arngrim Hunnes, Kristian Teofilovic
Ikke til stede: Daniel Habtay, Luan Van Nguyen, Joanna Rodziewicz, P. Dawid Banaś

Neste møte: Onsdag 11.03.20, kl. 1845, KIGA

Sak 01/20 Godkjenning av innkallelse og saksliste
Innkallelse og saksliste godkjent.

Sak 02/20 Informasjon
Ny menighetssekretær: Elzbieta Klamrowska startet 1. januar i jobben som menighetens nye sekretær. Hun kommer til å presentere seg i ukens søndagsmesser.
Giverkampanje: Starten på menighetens giverkampanje (sak 36/19) har blitt utsatt til februar/mars.
Beveg byen: St. Ansgar menighet deltar denne våren i «Beveg byen», et prosjekt blant byens kristne menigheter som sammen bidrar til å lage en rapport om kristenliv, sosiale utfordringer og samfunnsengasjement. Resultatene legges ut på www.kristiansandmonitor.no

Sak 37/19 St. Ansgar menighetsblad
Vedtak: Menighetsbladet har blitt utsatt, målet nå er å ha ferdig bladet til påske. Kristian Teofilovic er redaktør og skal legge frem forslag til «mal» for de ulike gruppenes artikler.


Sak 38/19 Vedlikehold, rydding og nedvasking i Kiga/kirken
Forslag til vaskereglement har blitt gjennomgått. De nasjonale gruppene deltar på neste menighetsrådsmøte for å bli kjent med de nye reglene. Det skal lages et eget opplegg for vask etter katekese. Jocelyn, Tam og Luan er foreløpig foreslått til å være med i den nye dugnadskomitéen.
Vedtak: Vaskereglementet godkjennes med noen små endringer (bl. a. legge til bilder av interiør) og trer i kraft fra 11. mars.

Sak 03/20 Plan for St. Ansgar Caritas 2020
Caritasgruppen har laget handlingsplan m/ forslag til aktiviteter i 2020.
Vedtak: Handlingsplanen godkjennes. Caritasgruppen får full handlingsfrihet innenfor planen.

Sak 04/20 Feiring påskeaften
Etter påskevigilien blir det, som tidligere, samvær m/ mat i Kiga. Det trengs imidlertid litt mer organisering enn det som har vært tilfelle tidligere for bl. a. å sørge for nok mat.
Vedtak: Det skal kunngjøres i en messe på et senere tidspunkt at de som ønsker å delta må melde seg på til Ane U. Albæk. De som tar med mat melder også ifra slik at vi får en oversikt.

Sak 05/20 17. mai-fest
Saken utsettes.

Sak 06/20 Eventuelt
Ingen saker.

Kristian Teofilovic
Sign.


Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *