Trosfordypning for alle medlemmer

Hele menigheten inviteres til kveldsmøter for fordypning i troen to ganger i halvåret. Møtene holdes på oppdrag fra P Tien og gjennomføres av de kateketene som underviser på troskurset for konvertitter.

Møtetidspunkt: søndag kveld kl 18:00

Sted: Kiga

Første møte er 24. november 2019

Tema: Feiring av messen. Messens bakgrunn og oppbygning

Andre møte er 15. desember 2019

Tema: Feiring av messen. Messens symbolikk

Feiring av messen er hjertet i den katolske tro og vi ønsker å gjøre dette bevisst og levende slik at det fører til en inderlig deltakelse i messen.

Alle katolikker som ønsker å delta er velkomne. Påmelding er ikke nødvendig – bare drop-in!

Beste hilsen Mogens Albæk og Monika Østensen

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *