Referat fra menighetsrådsmøtet 09.10.19

Her kommer referat fra vårt møte i menighetsrådet 9. oktober.

Møtereferat St.Ansgar menighetsråd

09.10.19 kl. 1845

Tilstede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banaś, Joanna Rodziewicz, Wlodzimierz Dyzma, Ane Ugland Albæk, Luan Van Nguyen, Jocelyn Augland, Xuat Minh Dang, Tinh Van Doan, Kristian Teofilovic Anna Dan Vy Vu deltok under sak 29/19
Ikke tilstede: John Arngrim Hunnes, Daniel Habtay
Neste møte Onsdag 20.11.19, kl. 1845, KIGA

Sak 36/19 Godkjenning av innkallelse og saksliste

Innkallelse og saksliste godkjent.

Sak 37/19 Informasjon

Ny menighetssekretær: Det var to søkere til stillingen som menighetssekretær. Intervjuer er gjennomført og det er fattet beslutning om å tilby stillingen til én av dem.

Sak 29/19 Menighetens ungdomsarbeid SAUL

Anna Vu fra SAUL orienterte menighetsrådet om hvordan SAUL har fungert tidligere og hva ungdommene ønsker seg fremover. Vi drøftet mulige endringer og tiltak for å sikre en god opstart av nye SAUL og god rekruttering av menighetens ungdommer.

Vedtak: For å få i gang SAUL igjen etter nyttår er det flere tiltak som skal gjennomføres:

Vi engasjerer noen voksne som er ansvarlige for å hjelpe ungdommene med planlegging og tilrettelegging av aktiviteter. Marit Hunnes og Luan Van Nguyen har sagt ja til denne rollen. Vi ønsker også en polsk voksen. Joanna Rodziewicz jobber videre med å finne rett person. Inntil videre kan Joanna inviteres til møter.
Vi starter helt på nytt for å markere et skille mellom det gamle og nye, dette inkluderer f. eks. ny FB-gruppe
De voksne hjelper med å lage rullerende ryddekomité – for å unngå overbelastning på enkelte
Tiden fremover brukes til å planlegge gode aktiviteter og det er viktig å fokusere på kvalitet fremfor kvantitet. Forslag til aktiviteter inkluderer LAN, jentekveld, matlaging, overnatting…

Sak 30/19 Natteravner 19. oktober

Vedtak: Vi prøver å finne flere.  – oppmøte kl. 2230 på Thon hotell Kristiansand.

Sak 31/19 Caritas

Vi ble enige om hvem som vi ønsker skal utgjøre menighetens Caritas-gruppe. Ane spør de aktuelle kandidatene og forhåpentligvis er gruppen klar i nærmeste fremtid.

Sak 35/19 Mandat for menighetsrådet

Saken utsettes til neste møte

Sak 36/19 Giverkampanje i menigheten

Saken utsettes til neste møte

Sak 37/19 St. Ansgar meninghetsblad

Bakgrunn for saken: flere i menigheten har etterlyst et menighetsblad med litt skriftlig informasjon om hva som skjer i menigheten.

Vedtak: Målet er at vi skal få laget et blad før jul. De ulike gruppene i menigheten inviteres til å skrive litt om sin aktivitet, og eventuelt ta med et bilde. Det skal ikke sendes i posten og skal trykkes i menigheten for å unngå store porto- og trykkeriutgifter. Ansvarlig redaktør: Kristian Teofilovic.

Sak 38/19 Vedlikehold, rydding og nedvasking i Kiga/kirken

Vedtak: Det skal arrangeres et felles møte om vasking med alle som leier Kiga fast. På møtet skal det tas opp dugnad, nytt reglement (m/ sanksjoner), dugnadskomité, pris for privat leie. I tillegg skal alle grupper som leie Kiga sette opp 2 kontaktpersoner som er ansvarlige for rydding/vasking etter bruk. Det vil etter møtet ikke lenger være anledning til å leie før vi har fått på plass kontaktpersonene!

Når det gjelder vasking etter katekesen skal det settes opp plan for vasking etter rulleringsprinsippet slik at arbeidet fordeles på flere mennesker.

Sak 39/19 Innkjøp av utstyr til kjøkkenet i Kiga

Saken utsettes til neste møte.

Sak 40/19 Eventuelt

På sak 33/19, evaluering av Internasjonal dag, under «dette kan forbedres til neste gang», legges følgende til:

Underholdningsprogrammet kan deles opp i to bolker.

Forsøke å lage program i forkant slik at alle vet når de skal opptre.

Stoler rundt «dansegulvet» slik at flere kan se de som opptrer.
Fikse Vipps-problemer

Kristian Teofilovic
Sign. \

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *