Kunngjøringer 29. september

KUNNGJØRINGER SØNDAG 29. SEPTEMBER 2019

 

 

Fra mandag 30. september til 3.oktober er det prestemøte i Mariaholm. På disse dagene er det ingen messer i St. Ansgar kirke. Vi ber for biskopen og prestene i vårt katolske bispedømme.

Fredag

4.10

kl.

17.00

Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen

 

4.10.

kl.

18.00

Messe

Lørdag

5.10.

kl.

13.00

Messe

   

kl.

18.00

Messe på polsk

Søndag

6.10.

27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

   

kl.

09.00

Messe på polsk

   

kl.

11.00

Høymesse på norsk

   

kl.

13.00

Messe på vietnamesisk

Annet:

– I oktober blir vår menighet med på en ekstraordinære måneden for misjon ifølge Pave Frans invitasjon og vår hyrde biskop Bernts ønsker:

  • Vi ber rosenkransen i kirken: onsdag på vietnamesisk, torsdag og fredag på norsk, lørdag på polsk.
  • Vi ber «Bønn for misjon» skrevet av Pave Frans, etter kommunionen i hver messe.
  • Alle oppfordres til å be rosenkransen i familien, grupper, katekesen og individuelt.

– 29. september er det igjen klart for den årlige Caritas-søndagen. All kollekt på Caritas-søndagen går til Caritas sitt arbeid.

– Tirsdag 1. oktober klokken 19.00 er det bibelgruppe i Kiga.

– Torsdag 3. oktober er det troskurs kl. 18.45.

– Vi minner om at forberedelsen til konfirmasjonen er to år. Alle nye konfirmasjonskandidater må begynne på konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter (8. klasse). Etter 9. november tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at de må vente til september 2020 for å begynne på konfirmasjonskurs for
førsteårskonfirmanter.

 

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

twelve + ten =