Referat 05.06.19

Kjære dere. Her er referat fra vårt møte 5. juni med menighetsrådet, representanter fra nasjonale grupper, ministrantene og korene. Vi gleder oss til Corpus Christi-feiring i fellesskap med hele menigheten!

Beste hilsen fra p Tien og Ane

 

St. Ansgar menighet
Menighetsrådsmøte
Møtereferat
05.06.19 kl. 1845
Til stede:
P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Ane Ugland Albæk, Luan Van Nguyen, John Arngrim Hunnes, Jocelyn Augland, Joanna Rodziewicz, Xuat Minh Dang, Kristian Teofilovic
Representanter for nasjonale grupper, ministranter, Randi P. Birkeland deltok på hele møtet
Ikke til stede: Tinh Van Doan, Wlodzimierz Dyzma, Daniel Habtay
Neste møte:
15.08.19, kl. 1845, KIGA

Sak 19/19 Godkjenning av innkallelse og saksliste
Innkallelse og saksliste godkjent.

Sak 20/19 Planlegging av Corpus Christi
Vedtak: 23. juni feires Corpus Christi i St. Ansgar menighet. Det starter med felles messe i kirken kl. 1100. Etter messen er det prosesjon gjennom Kvadraturen m/ stopp v/ alter i Wergelandsparken og Otterdalsparken (Nupenparken) (evt. Tresse) samt v/ kirken. Prosesjonen går opp Kirkegata og ned gjennom Markens gate. Det skal søkes om dette. Ane er leder for prosesjon og skal holde oversikt og gi prakisk informasjon før og underveis.

Ansvar for å lage altre:
– Wergelandsparken: vietnamesisk gruppe
– Otterdalsparken: polsk gruppe
– St. Ansgar kirke: filippinsk gruppe (hovedansvar) med hjelp fra de øvrige små gruppene.

Lesninger: 1. lesning på fransk, omkved på norsk, 2. lesning på kroatisk. Evangelielesning på norsk. Forbønner på polsk, irakisk, vietnamesisk, tigrinja, tagalog og tamil.
Sang i messen:
– Offertorium: fransk
– Halleluja: tigrinja
– U/ kommunion: vietnamesisk
– Etter kommunion: polsk

Sang i prosesjonen: Sanghefte m/ riktig rekkefølge lages. I prosesjonen er det viktig at noen som kan språket synger i mikrofon – disse går rett bak baldakinen. V/ det «vietnamesiske alteret» synges det vietnamesisk salme – tilsvarende v/ det «polske alteret».

Mat etter prosesjon: Luan har ansvar for koordinering av dette. Det er ønskelig at mest mulig er tatt med ferdig hjemmefra for å unngå bruk av strøm og at sikringen går. Det er maks. to bord pr. gruppe. Nasjonale grupper tar kontakt med Luan snarest for å planlegge bordplassering, bruk av kjøkken o.l.

Tjenestegrupper (ansvar):
– Liturgisk gruppe: leder av ministrantlag
– Internasjonalt kor: kantor
– Bæregruppe: irakisk og polsk gruppe bidrar m/ hhv. 4 og 4-6 hver til bæring av baldakin. Eritreisk gruppe har to til bæring av høyttaler.
– Vaktgruppe: organiserer på samme måte som v/ mariaprosesjonen i 2018. Kun voksne. Vietnamesisk gruppe og fransktalende bidrar.

Sak 21/19 Vaskeliste og reglement for KIGA
Bakgrunn for saken: Som diskutert v/ menighetsrådsmøtet 24.04.19 har mange brukt KIGA uten å vaske etter seg. Det har blitt behov for skriftlige rutiner for rydding og vasking etter bruk for å kunne fortsette med gratis utleie.

Vedtak: Et forslag til reglement har blitt lagt frem. Det godkjennes med følgende endring: bilde av bord og stoler m/ korrekt plassering legges til. Reglementet trer i kraft 01.09.19.

Annet:
Det skal også lages instruks for bruk av kjøkken og reglement for bruk av ungdomskjeller.

Vi ber om at ingen barn oppholder seg i ungdomskjelleren uten tilsyn av voksne. Fordi ungdommenes steroanlegg blir ødelagt og de nye møblene blir tegnet på.

Vi lager også instruksjon for bruk av vaskemaskin og ovn på kjøkkenet i Kiga som henges på veggen. Det er viktig at disse brukes riktig, blant annet for å unngå brann.

Sak 22/19 Møteplan høsten 2019
Vedtak: Neste møte 15.08.19 kl 18.45 sammen med alle representanter fra nasjonale grupper
Vi drøftet ikke møteplan i møtet, men P Tien og Ane har satt opp følgende møteplan for høstens møter:
– Onsdag 15. august kl 18.45: møte med nasjonale grupper (internasjonal dag), menighetsrådsmøte etterpå.
– Onsdag 11. september kl 18.45: møte med nasjonale grupper for å planlegge Mariaprosesjonen. Menighetsrådsmøte etterpå.
– Onsdag 9. oktober kl 18.45: menighetsrådsmøte
– Onsdag 20. november kl 18.45: menighetsrådsmøte

Sak 23/19 Eventuelt
Ingen saker.

Kristian Teofilovic
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *