Sammen for fellesskapet

Kjære alle.
Jeg har som leder av det nye menighetsrådet hatt gleden av å møte mange av dere i og etter ulike messer de siste ukene. Og jeg har fått lov å si noen ord om menighetsrådets arbeid og intensjoner.Til de jeg ennå ikke har hatt anledning å hilse på følger her et lite sammendrag:

Det nye menighetsrådet er nå godt i gang med vårt arbeid for menighetens beste. Vi har allerede et flott samarbeid der vi utfyller hverandre og vi har stor glede av at menighetsrådet representerer mange nasjonaliteter. Jeg vil fortelle litt om hvilke satsningsområder vi nå arbeider med.

Aller viktigst for oss er å bygge fellesskap i menigheten. Vi har allerede mange gode fellesarrangementer i menigheten som vi ønsker å videreføre. Og vi er i dialog med mange av menighetens grupper for å finne ut hvordan vi kan hjelpe og berike hverandre. I tillegg ønsker vi å utforske flere tiltak som kan styrke fellesskapet og samholdet i menigheten. Vi har noen forslag, men vil gjerne ha flere innspill og ideer fra dere alle.

Åpenhet er viktig for oss og vi tror at informasjon om hverandre og hva som skjer gjør det lettere å bli bedre kjent. Vi jobber blant annet med å forbedre St. Ansgar’s nettside og å øke bruken av vår facebook-side. En nyhet er at vi fått kalenderfunksjon på St.Ansgar’s nettside som kan gi alle lett tilgang til informasjon om menighetens arrangementer.

Både menighetsrådet og finansrådet jobber også for å styrke menighetens økonomi. Vi innfører økt skriftlig rapportering for å få bedre oversikt over de ulike delene av økonomien, og til høsten lanserer vi ny giverkampanje for å kompensere for en betydelig nedgang i avtalegirobidrag de siste årene.

Barne- og ungdomsarbeidet står høyt oppe på prioriteringslisten vår. Katekesen er allerede i en god prosess med fornyelse som vi fortsetter i de kommende år godt ledet av vår glimrende koordinator og prestene. Vi vil også jobbe for å utvide tilbudet til ungdommene våre fra høsten av.

Som ny menighetsrådsleder har jeg hatt gleden av å utforske flere deler av menigheten og jeg blir både stolt, glad og takknemlig når jeg ser hvor mange engasjerte, innsatsvillige og flotte mennesker vi har her! Blant annet har jeg deltatt på flere messer på andre språk. Vi er privilegert som har et så rikt mangfold i menigheten som byr på kortreiste kulturopplevelser. Jeg anbefaler dere alle å besøke arrangementer og messer blant andre nasjonale grupper.

Jeg synes det var lærerikt å delta i messe i min egen kirke uten å forstå hva som ble sagt, og å plutselig kjenne på følelsen av å være en fremmed. Da tenkte jeg at vi kanskje har medlemmer som av ulike årsaker føler seg fremmede eller utenfor, også selv om de kanskje forstår språket. Så vi må ta vare på hverandre. For det jeg også opplevde som var utrolig fint, var at jeg ble så godt mottatt av de som var rundt meg. Så midt i flommen av ord jeg ikke forstod følte jeg meg som en del av et fellesskap der vi deler det aller viktigste, nemlig vår tro. Jeg leste nettopp at den beste kuren for usynlighet er det gode blikket. Så når vi hilser hverandre med fredens tegn, kanskje vi kan hilse på noen vi ikke kjenner fra før? Smile og møte blikket til alle rundt oss? Hilse på noen ukjente etter messen? Og ikke minst, smile til barna selv om de ikke klarer å sitte stille. For de er en gave til oss alle.

Til slutt: for å være gode representanter for dere ønsker vi at dere kontakter oss med tanker, ideer og innspill. Og vi ber om deres forbønn for oss, prestene og menigheten.

Beste hilsen Ane

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *