Kunngjøringer 29. mars 2015

Programmet for Den Stille uke og påskens hellige tre dager er trykket på et eget ark som kan fås i kirken. Dere finner også programmet på  menighetens blogg.
Ukens program er som følger:
Onsdag 1. april er det messe på norsk kl. 18.00. Rosenkrans på engelsk etter messen.
Torsdag 2. april er Skjærtorsdag. Messe på vietnamesisk kl. 16.30 og på norsk kl. 19.00. Tilbedelse og skriftemål utover kvelden. Felles rosenkrans kl.20.45.
Fredag 3. april er Langfredag. Kl. 10.00 er det Matutin og Laudes. Det er en høytidelig sunget morgenbønn fra kirkens tradisjon, spesielt anbefalt på langfredag og påskeaften. Kl.11.00 er det skriftemål. Det blir langfredagsliturgi  på vietnamesisk kl. 13.00 og på norsk kl. 15.00. Kl. 17.00 blir det økumenisk korsvandring gjennom byen med start fra St. Ansgar kirke.
Lørdag 4. april er det Matutin og Laudes kl. 10.00. Velsignelse av påskemat kl. 12.00 og påskevigilie kl. 21.00
Søndag 5. april er 1. påskedag. Da er det vanlige søndagsmessetider her samt også messe på Stella Maris kl. 14.00
Fra palmesøndag til påskedag arrangeres det en rosenkransaksjon for Oslo katolske bispedømme som er i en vanskelig situasjon akkurat nå. Hele perioden er nå dekket, både dag og natt! Men jo flere som ber jo bedre, så be rosenkransen for vårt bispedømme denne uken du også.
Søndag 12. april starter St. Ansgar menighet evangelieforklaring for barn i høymessen. Små barn opp til 1.kommunionsalder er velkommen til ungdomskjelleren under lesningene og prekenen. Barna og deres voksne hjelpere kommer tilbake til kirken til offertoriet og resten av messen. Vi håper dette tilbudet vil være til glede og hjelp for alle småbarnsfamilier i menigheten.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *