KUNNGJØRINGER SØNDAG 14.10

Tirsdag 16/10 kl. 18:00 Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse
Onsdag 17/10  kl. 18:00 Messe
Torsdag 18/10 kl.

kl.

11:00

18:00

Evangelisten Lukas. Messe, etterfulgt av felles lunch i Kiga

Messe

Fredag 19/10 kl. 18:00 Messe
Lørdag 20/10 kl. 13:00 Messe
kl. 14:00 Messe på spansk
kl. 16:00 Messe på litauisk kl.
kl. 18:00 Messe på polsk

Søndag  21/10  29. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR – Mark 10,35-45

kl. 09:00 Messe på polsk
kl. 11:00 Messe på norsk
kl. 13:00 Messe på vietnamesisk
Annet:
Fredag 19/10 kl. 19.00 Spansk gruppe møtes i Biblioteket
Søndag 20/10 kl. 15.00 Spansk gruppe har kirkekaffe i KIGA

 

Ønsker dere alle en riktig god søndag!
Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe!