Velkommen til katekeseåret 2016/2017 i St. Ansgar menighet!

Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i 1. – 9. klasse. Her treffer barn og ungdom andre katolske barn/ungdom og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende hjem.
For 1. klasse til 7. klasse er katekesen på lørdager:
1. klasse til 4. klasse klokken 10.00 – 14.00.
5. klasse til 7. klasse klokken 13.00. – 17.00.
Det er katekese på disse lørdagene:
Høsten 2016: 10. september, 8. oktober, 12. november og 10. desember
Våren 2017: 14. januar, 11. februar, 11. mars, 8. april, 13. mai og 10. juni
I 2017 er det 1. kommunion lørdag 3. juni.
Alle klassene deltar i en felles messe kl. 13.00 hver katekeselørdag.
Foreldre, søsken og andre er hjertelig velkommen til å være med i denne messen! Messen er en viktig del av vårt liv som katolikker og er viktig i katekesen. Derfor ber vi om at barna og ungdommene deltar i hele messen.  
For 8. klasse og 9. klasse er det katekesen på lørdager:
8. klasse og 9. klasse klokken 11.00 – 15.00

Dette er katekesekalenderen:
Høsten 2016
: 17. september, 15. oktober, 19. november og 17. desember
Våren 2017: 21. januar, 18. februar, 18. mars, 22. april, 20. mai, 17. juni

I 2017 er det konfirmasjon 2. september. 
Kontingent for katekesen:

Kontingent for katekesen er 300 kr pr barn (maks 500,- pr familie). For 9. klasse er det en egen kontingent på 500 kroner per konfirmant. Dette inkluderer konfirmanttur til Stella Maris og utgifter på konfirmasjonsdagen. Dette kan betales kontant eller med kort, evt. med nettbank til menighetens konto 3000.16.55864. Husk å merke betalingen med katekese og barnets navn og klasse.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *