KUNNGJØRINGER SØNDAG 30. APRIL 2017

Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.
Onsdag 3. mai etter kveldsmessen er det rosenkransbønn og Mariaandakt på engelsk.
Torsdag 4. mai er det messe kl. 11 og felles lunch etterpå
Torsdag 4. mai kl. 19.00 inviterer Caritas St. Ansgar alle i menigheten  til sitt vårmøte i KIGA. Frode Thorup fra vår menighet holder innlegg om karmelittisk spiritualitet. Det blir hyggelig fellesskap og utlodning. Ta med mat til å dele samt en gevinst til utlodningen. Se oppslag ute i gangen og i KIGA
Fredag 5. mai er det Sakramentstilbedelse og skriftemål fra kl. 17.00 til kl. 17.45. Messe kl. 18.00

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *