Referat fra menighetsrådsmøte 16.9.2010

Referat fra menighetsrådsmøte i St.Ansgar menighet
Torsdag 16.9.2010

Tilstede: P. Michael Nguyen Duong Duy, p. Frode Eikenes, Phuong Huynh-Bjørkly, Cat Thi Nguyen, , Tore Heidenreich, Luan Van Nguyen, Thao Van Doan, Kåre M. Dalane, Elisabeth Vetland
Meldt forfall:, Jocelyn S. Augland, Karolina Raj, Tove A. Haugen

Møtet startet med bønn ved p. Frode.

Sak 6h10 Godkjenning av referat fra forrige møte, og dagsorden
Elisabeth leste raskt igjennom referatet, som ble godkjent uten kommentarer.
Dagsorden ble også godkjent.

Sak 7h10 Sognepresten informerer
Fra finansrådet: de hadde møte 15.9. Pr.i dag er ikke økonomien så verst, det har
vært en inntekstøkning, og utgiftene har ikke vært så store – ennå. Det står 1.4
millioner på byggekontoene, dette er innkomne gaver.
Fra byggekomiteen: nabovarsel er ute, anbudsinnhenting er i gang.
Besøk av eiendomsforvalter i OKB, Ole Fredrik Sand Andersen:
Dette var ikke så oppløftende, han oppdaget hussopp i Kiga, og anbefaler snarlig
riving av trapper og innvendige vegger for å unngå spredning. Han påpekte også
flere ting som må repareres i kirke og menighetslokale. Han sender rapport, og når
den kommer må tiltak iverksettes. Dette må ses i sammenheng med utbyggingen,
og saken oversendes byggekomiteen. De må selv avgjøre om det er de som vil
jobbe med dette, eller om de vil nedsette et utvalg.
Stella Maris: her blir det dugnad 16.10. Det skal felles furutrær, friseres blodbøk og vaskes vegg.
Juleavslutningsmøtet flyttes fra 1.12 til 8.12, bl.a. fordi det kolliderer med Ekko-
kurs.

Sak 8h10 Nytt fra SAUL
Phuong rapporterer at ungdommen er svært fornøyde med turen til Tyskland, men at de savnet et mer detaljert program på forhånd. De ville gjerne være mer involvert i planleggingen selv neste gang. Cat etterlyste også bedre informasjon til foreldrene på forhånd.
De planlegger også tur til Stella Maria 23.-24. oktober, og håper da å få besøk av
biskopen. Dette hadde vært en flott måte å vise biskopen hvor mye Stella Maris
betyr for menigheten, og menighetsrådet er glade for dette. Hvis det passer inn i
planene, håper vi at han også kan feire messe der.

Sak 9h10 Bispevisitasen 23.-24.10
Foreløpig program:
Lørdag: møte med finansråd og byggekomité, gjennomgang av menighetens
praktiske anliggender, tur til Stella Maris, både for å se på bygningene, møte
ungdommene og feire messe. Tilbake i Kristiansand blir det møte og middag med
menighetsrådet. Luan er ansvarlig for maten, Elisabeth for desserten.
Søndag: messe, kirkekaffe, anledning for folk å ha privat møte med biskopen hvis
de har avtalt det med hans sekretær på forhånd. Vietnamesisk messe flyttes til kl.
15.
P. Frode kontakter biskopen og finner ut nøyaktig når han kommer, og utarbeider
så et nærmere forslag til program som han mailer ut til menighetsrådets medlemmer.
Endelig finpuss av program tas på neste møte 20.10

Sak 10h10 Blogg
Denne er nå oppe, og finnes på http://stansgar.blogspot.com
Alle må si ifra om ting som bør inn der. Etter hvert kommer det også info på
forskjellige språk, i alle fall når det gjelder messer på språkene.
P.Frode skal melde fra til katolsk.no om adressen til bloggen, samtididg som han
melder fra om det nye menighetsrådet.

Sak 11h10 Vaktmestertjeneste
Thao orienterer: det er etablert et team på 5-6 personer som skal ta seg av dette.
Mai Phi Hung er kontaktperson, og den som forholder seg til sognepresten. En
konto er opprettet (tilsvarende lønn for 20% stilling) hvor de kan ta ut penger til
utgiftsdekning etc. De får ikke lønn. Det er viktig at menigheten viser at de setter
pris på dette arbeidet, gjennom en gave eller annen oppmerksomhet, f. eks
ved årets slutt.
Prestene er ansvarlige for låsing, slukking og annet daglig oppsyn.

Sak 12h10 Komitéer
Valgkomité: Tore spør fjorårets komité om de vil fortsette.
Stella Maris: Arne Barth(leder), Trond Urestad(p.Frode spør ham), Mai Phi
Hung(Thao spør ham)
Kiga AS : p. Frode spør om det fremdeles bør være et AS, siden det ikke lenger
er utleievirksomhet. Etter litt diskusjon bestemmes det å beholde ordningen
inntil videre.

Sak 13h10 Kursing av lektorer
Dette utsettes til etter jul, pga mye aktivitet i høst.

Sak 14h10 Eventuelt
Ministranter: det er mange i messe kl. 13, men få kl. 11. P. Frode arbeider aktivt
med å verve nye blant de som allerede kommer til messen kl.11. Ministrantleder
Huy arbeider også med saken

Vanse, 17.9.10
Elisabeth Vetland

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *