Åpent møte om integreringserfaring.

Inkluderingsutvalget, et utvalg nedsatt av regjeringen, inviterer til åpent møte/erfaringsmøte i Kristiansand, i Byhallen, 6. desember, fra kl 18 til 20.
Det er et møte der Kristiansands organisasjoner og trosamfunn blir spesielt invitert,og tema for møtet er innvandrere og deltakelse i det sivile samfunn, bredt definert. Det vil si både foreningene og organisasjonene, idrettslagene, partiene, borettslagene og menighetene og kirkene.

Møteleder vil være tidligere baskeballspiller Marco Elsafadi (stifteren av organisasjonen New Page og også medlem i utvalget). Møtet vil bestå av et par korte innledninger om fakta om innvandrere og deltakelse i det frivillige liv, deretter en debatt. Det er til denne debatten etterpå vi gjerne vil invitere den katolske menigheten, som har rik erfaring med deltakende innvandrere, til å komme med innspill; – til å legge frem sin erfaring – og basert på den, legge frem sine råd til hva som er god inkluderingspolitkk, – for forening, menighet, kommune og stat.

Innledere vil være Anne Lene Dale, leder for Agderforskning (om sivilsamfunn og deltakelse),Maryam Deghan, bystyrepolitiker og aktiv i Kontaktutvalget for Innvandrerorganisasjoner og Inga Lauvdal fra Vest-Agder fylkeskommune ( de etniske organisasjonene i Agder), samt en representant fra Frivillighet Norge.

Lokale katolikker oppfordres til å delta, og dersom noen ønsker å bidra med et innlegg på vegne av St.Angar, ta kontakt med p. Frode snarest.

Mer info om utvalget her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dep/Styrer-rad-og-utvalg/Inkluderingsutvalget.html?id=605550

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

2 × 5 =