KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. MAI 2024

            KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. MAI 2024

Mandag 20.05 Andre Pinsedag – Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
kl.

kl.

09.00

11.00

Messe på polsk

Messe på norsk

Tirsdag 21.05. kl.

kl.

17.30

18.00

Rosenkransandakt på spansk

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 22.05. kl.

kl.

17.30

18.00

Rosenkransandakt på vietnamesisk

Messe

Torsdag 23.05. kl.

kl.

kl.

11.00

17.30

18.00

Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga.

Rosenkransandakt på engelsk

Messe

Fredag 24.05. kl.

kl.

17.00

18.00

Sakramentstilbedelse – kl. 17.30: vesper på norsk

Messe

Lørdag

 

 

 

 

 

Andre steder

25.05. kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

 

kl.

kl.

12.30

13.00

14.00

16.00

18.00

 

14.00

17.00

Rosenkransandakt på norsk

Messe på norsk

Messe på tagalog

Messe på fransk

Messe på polsk

 

Messe i Lyngdal

Messe i Flekkefjord

Søndag 26.05. DEN HELLIGE TREENIGHET
    kl.

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

15.00

Messe på polsk

Høymesse

Messe på vietnamesisk

Messe på engelsk

Annet:

1) Andre messer i tillegg til ordinære messer denne uken:
– Messe i St. Ansgar menighet
Lørdag 25. mai
er det messe på tagalog kl. 14.00 og messe på fransk kl. 16.00.
Søndag 26. mai er det messe engelsk kl. 15.00.

– Messer andre steder:
Lørdag 25. mai
er det messe i Lyngdal kl. 14.00 og i Flekkefjord kl. 17.00.

2) Høytider og fester:
Mandag 20.05. andre pinsedag. Minnedag for Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor.
Messe på polsk kl. 9.00 og på norsk kl. 11.00.
– Søndag 26.05. er det høytid: festen for Den Hellige Treenighet.

3) Torsdag 23.05.

Caritas St. Ansgar inviterer til vaffelkveld i menighetssalen etter kveldsmessen (ca. 18:45)

Alle er hjertelig velkommen.

 

4) Katekese for 3. trinn er fredag 24. mai kl. 18.00 – 20.00. Da er det øvelse til Første Hellige Kommunion.

5) Sakramentstilbedelse fredag 24. mai er lagt til rette av den vietnamesiske gruppen. Alle oppmuntres til å delta i vesper og tilbedelse av Det hellige Sakrament i løpet av uka.

 

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *