Bispevisitas i St. Ansgar menighet i Kristiansand 2.-3. desember 2023

Bispevisitas i St. Ansgar menighet i Kristiansand 2.-3. desember 2023

Biskopen skal komme på visitas i vår menighet 2.-3. desember 2023.

– Programmet for bispevisitasen er lagt ut på menighetens nettside, facebook, og på tavlene i inngangspartiet i kirken og i Kiga.

– Troende i menigheten som ønsker en samtale med Biskopen, kan kontakte Biskopens kontor innen den 24. november 2023.

– Troende som har noe de ønsker at menighetsrådet skal ta opp med biskopen under visitasen kan ta kontakt med medlemmer av menighetsrådet. Det kan gjøres muntlig eller skriftlig innen 20. november. På menighetsrådsmøtet 22. November vil menighetsrådet vurdere hvilke saker som skal prioriteres i møtet med biskopen.

Søndag 3. desember kl. 11.00: Biskopen feirer Pontifikalmesse i St. Ansgar kirke. Alle troende i menigheten oppfordres til å delta i pontifikalmessen.

Alle andre messer på denne søndagen er avlyst.

Etter messen er alle troende i menigheten velkommen til kirkekaffe med Biskopen i menighetens lokal, i Kiga. Alle kan ta med seg kaker og drikke.
Vi gleder oss over Biskopens besøk, og vi ber for visitasen.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *