Referat fra menighetsrådsmøte 13.09.2023

St. Ansgar menighet
Menighetsrådsmøte

Møtereferat

13.09.2023 kl. 18.45

Tilstede:P. Quang Tien Dang, P. Piotr Gasior, P. Oliver Obinna Izuogu, Xuat Minh Dang, Wlodzimierz Dyzma, Jocelyn Augland, Kaja Kristine Gustavsen Tho, Sigrid Therese Kornbrekke, Lan Ngoc Nguyen, Ane Ugland Albæk Representant for Caritas Mogens Albæk  
  
Forfall:Helen Maty, Victor Manuel Meza Munoz, Luzyna Zawadzka.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent uten anmerkninger.

Sak 2 Informasjon

Neste uke har prestene møte på Mariaholm. Da blir det ikke messe tirsdag-torsdag.

Lenge siden biskopen har vært i Kristiansand. Han kommer sannsynligvis på visitas 2.-3. desember. Feirer messe med oss søndag 3. desember.  Vi ønsker at han da velsigner årets konfirmanter.

Sak 3 Endre organiseringen av Caritas St Ansgar

I vår menighet har vi tidligere hatt et lokalt Caritas som ble drevet med styre, årsmøte osv., men uten å være en egen stiftelse. Pga. vansker med å få leder ble det valgt en annen organisering. Menighetsrådet og sogneadministrator valgte noen personer som ble Caritas arbeidsgruppe Denne arbeidsgruppen har drevet Caritas St Ansgar de siste årene med gode resultater og høyt aktivitetsnivå. Arbeidsgruppen er nå blitt kontaktet av Caritas Norge som vil at vi skal etablere et Caritas Kristiansand som en selvstendig stiftelse med samarbeidsavtale med Caritas Norge. Dette innebærer mer arbeid både i etablering og drift enn dagens ordning, men gir muligheter i form av økonomisk tilskudd. Kan også få støtte til en medarbeider i lønnet deltidsstilling.

Dagens ordning fungerer bra og flere ser utfordringer med at et lokalt Caritas som egen stiftelse både vil få store administrative oppgaver og vil være adskilt fra menigheten. Dersom en endring skal gjennomføres bør menighetens medlemmer få være med på avgjørelsen.

Forslag om å invitere til et møte der alle kan være med å bestemme veien videre. Kunngjøring ved oppslag, sosiale medier, osv.

1) Informasjon om en egen stiftelse som vil være adskilt fra menigheten:

Den nåværende Caritas St. Ansgar leder informerte på menighetsrådsmøtet 13. september 2023 at Caritas Norge vil at Caritas St. Ansgar blir en selvstendig og uavhengig Caritas organisasjon tilknyttet Caritas Norge i Oslo, og følger retningslinjene til Caritas Norge.

a) Organisasjonen vil bli registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer. Den vil ha selvstendig økonomi og regnskap og vil styres adskilt fra menigheten.

b) Organisasjonen skal ikke være styrt av sogneadministratoren/sognepresten og menighetsrådet. Den skal være uavhengig av menigheten.

c) Det innebærer at organisasjonen er tilknyttet Caritas Norge i Oslo. Den skal følge Caritas Norge sin måte å organisere gruppen på etter retningslinjene til Caritas Norge i Oslo.

d) Det innebærer at St. Ansgar menighet ikke tar ansvar for alle aktivitetene til organisasjonen som er adskilt fra menigheten.

2) FØLGENDE AVGJØRELSE MÅ TAS:

Alle menighetens medlemmer kan ved et valg bestemme:

A) Menighetens medlemmer skal bestemme om den nåværende Caritas St. Ansgar i menigheten skal fortsatt tilhøre menigheten, og alle aktivitetene er under sogneadministratoren/sognepresten og menighetsrådet.

ELLER

B) Den nåværende Caritas St. Ansgar i menigheten skal legges ned og bli erstattet av en selvstendig og uavhengig Caritas organisasjon tilknyttet Caritas Norge i Oslo. Hvis den nye organisasjonen blir stiftet, skal den da følge det som beskrives i avsnitt 1 punktene a – d (se punktene over).

AVGJØRELSEN SKAL UTFØRES PÅ FØLGENDE MÅTE:

ALLE MENIGHETENS MEDLEMMER KAN BESTEMME DETTE VED ET VALG. 

ALLE KAN VELGE ENTEN ALTERNATIV A ELLER ALTERNATIV B.

(Mer informasjon om datoen for valget kommer seinere.)

3) P. Tien, administratoren i St. Ansgar menighet ønsker:

1) Dersom noen ønsker å etablere en ny stiftelse, organisasjon tilknyttet til Caritas Norge i Oslo, ber jeg dere vennligst om å starte den helt utenfor menigheten, fordi den kommende organisasjonen hvis den blir stiftet, vil aldri hører til menigheten.

2) Jeg ber om at menigheten fortsetter å være i fred, og ikke blir i opprør av et ønske til Caritas Norge, en organisasjon som er utenfor menigheten.

3) Jeg ber om at St. Ansgar menighet fortsette å beholde dens lange og gode tradisjon at alle arbeider sammen i navnet til St. Ansgar menighet for å hjelpe de fattige.

Sak 4 Synodal prosess oppsummering av tema «deltakelse» i St Ansgar

Tas opp på neste møte.

Sak 5 Felles aktiviteter i menigheten høsten 2023 og våren 2024

Tas opp på neste møte.

Sak 6 Planlegge menighetstur til Bykle 30. september

Mer enn 30 påmeldte. Plass til 47 personer i bussen. Vi kunngjør i søndagsmessen at det er mulig å melde seg på inntil det er fullt i bussen, men siste frist er 24. september. (Det vil selvsagt være mulig å reise til Bykle med egen bil og delta på messe, foredrag og kirkekaffe dersom noen ønsker det).

Vi har sanger og bønn på bussen. Rosenkrans. P. Tien lager et hefte med liturgi og sanger til messen i Bykle Kyrkje. Messen er annonsert lokalt og vi håper noen av de lokale også vil feire med oss. Etter messen får vi litt informasjon om kirken og dens historie før vi spiser niste og får kaffe og kake.

Sak 7 Maria av Fatima feiring lørdag 14. oktober

Utsettes til neste møte

Sak 8 Neste menighetsrådsmøte

Torsdag 28. september kl. 18:45

Sak 9 Eventuelt

Ingen saker

Kaja Kristine Gustavsen Tho
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *