Pinsenovene

Nå da Kristi himmerlfartsdag er over, forbereder vi oss til pinse. En god, gammel måte å gjøre det på, er å be en pinsenovene. Vi sakser fra Kateketisk senter (www.katekese.no):
«Novenen – nidagers bønn – er en gammel bønneskikk i Kirken. Novenene leder som regel opp til kirkelige høytider eller helgendager. Det er også alminnelig å sette i gang en novene for et bestemt formål.   

I en særstilling står pinsenovenen, som kan kalles den første av alle novener – urnovenen så å si. Etter at Jesus fór opp til himmelen, kom disiplene og Jomfru Maria sammen i Øvresalen – Cenakelet – der de viet seg til bønnen. De ba i ni dager før de mottok Den Hellige Ånd på pinsedagen.  
Den 9.mai 1897 proklamerte pave Leo XIII i encyklikaen Divinum Illud Munus: «Vi beslutter og befaler således at i hele den verdensvide Katolske kirke skal det i dette året og i alle påfølgende år avholdes en nidagers bønn før pinse i alle sognekirker.»
Les mer her
Her kan du også laste ned forskjellige novener.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *