Nytt fra menighetsrådet mars 2018

    Sognepresten informerer
·      p. Frode forteller at han har hatt en god permisjonsperiode,
og trekker særlig frem ukene i Mount St. Bernhard
·      Mariakapellet  er fullført
og innviet, vakkert laget  av Arek
·      Unge voksne har vært på pilegrimstur til Roma, og hatt en
flott tur.
·      Statistisk oversikt over menighetens medlemmer, ansatte,
aktiviteter etc er lagt frem for menighetsrådet. Den som ønsker å se
statistikken kan henvende seg til p. Frode.
·      P. Dawid takkes for initiativ til og innsats med å arrangere
24 timer for Herren. Dette var svært vellykket, til en hver tid var det flere
til stede.
 Menighetsrådsvalg/valgkomité 2018
                  Valgkomité: Ragnhild Loch,
Karolina Raj, Tuan Doan. Det vil bli  
     
            lagt vekt på å få
flere nasjonale grupper representert i  
                  menighetsrådet.
                  Valget holdes første og andre
helg i juni.
                  Info om valget legges ut på
bloggen, og det informeres om adgang til 
                  å stemme pr post for de som
ikke kan komme til kirken disse 
                  helgene.
   Regnskap
2017/budsjett 2018
                  P. Frode har lagt det frem
for menighetsrådet på vegne av  
                  Finansrådet. Økonomien er ikke
så god, vi har stor gjeld, men 
                  heldigvis er alt under kontroll.
Det er svak økning i kollekt,   
                  men svak nedgang i gaver.  
                  Kommunetilskuddet går opp
fordi antall medlemmer går opp. Vi fikk 
                  1 mill ekstra fra OKB, dette
ble brukt til tilbakebetaling av private 
                  lån gitt av enkeltpersoner i  menigheten, til en forsiktig økning av  
                  stillinger, til litt
vedlikehold og til å utstyre p. Dawids leilighet.   
                  Sammen med St. Fransiskus
i  Arendal har vi også kjøpt en bil til  
                  ham.
                  Det er behov for
menighetssekretær i 100 % stilling, og mer til  
                  renhold, men det er det ikke
midler til på nåværende tidspunkt.
                  Siden
det er nedgang i bidrag er det behov for aksjoner for å få flere 
                  til å gi, spesielt via
avtalegiro. Vi må også snarest få Vipps
                  tilgjengelig.
                Den som ønsker å se regnskap og
budsjett kan henvende seg til p. 
                Frode.
Aktiviteter våren 2018
·      Program for påsken offentliggjøres snart.
·      1. Kommunion arrangeres 2.6.
·      Kristi legemsfest 3.6. Skal vi ha prosesjon etc? Det vil
være synd å bryte tradisjonen som har oppstått de siste årene, men dette er opp
til vår nye sogneprest.
·      Skal det vellykkede arrangementet 2. pinsedag på Stella
Maris gjentas? Dette må også være opp til den nye sognepresten.
    Sogneprestskiftet
                  P. Frode er utnevnt til
sogneprest i den nyopprettede menigheten i  
                  Bærum, St. Elisabeth
menighet, p. Van får nye oppgaver i OKB.
                  Formell dato for skiftet er
nå satt til 15.4. Siste messedag  
                  for p.Frode og p. Van er 8.4,
p. Luis Tien har første messe her 15.4.  
    Diverse
·      Forslag om at menigheten arrangerer Internasjonal dag
annethvert år, og Internasjonal Barnedag annethvert år. Dette gode forslaget
sendes videre til det neste menighetsrådet.
·      Det kommer opp en plakat på veggen utenfor kjøkkenet med
opplysninger om at menighetslokalet m/kjøkken kan leies, om pris, og med
kontaktinfo.

1 Comment

  1. Øystein Ålykkja

    Det er trist å høre at p. Frode forlater oss, men desto hyggeligere for den nye menigheten i Bærum. Gud være med deg alltid.

    Reply

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *