INNMELDING I KATEKESEN HAR NÅ ÅPNET FOR KATEKESEÅRET 2023/2024

Innmelding for 3., 8. og 9. trinn

Fra 4. juni ber vi foreldre om å melde inn i katekesen Første Hellige Kommunionsbarn (3. trinn) og første- og andreårskonfirmanter (8. og 9. trinn) innen 27.08. ved å bruke følgende lenker:

VIKTIG:
For 1. Hellige Kommunionsbarn er siste frist for å begynne i katekesen lørdag 9. september.
For første- og andreårskonfirmanter er siste frist for å begynne i katekesen lørdag 16. september.


Innmelding for 1., 2, 4., 5., 6. og 7. trinn

For at vi kan organisere katekesen for neste katekeseår på best mulig måte for alle barna, oppfordrer vi foreldre til å melde inn alle barna i katekesen innen 27.08. ved å bruke følgende lenke:

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *