Olsok 2023 – Årets program for Den nasjonale olsokfeiringen i Trondheim

Program for den nasjonale Olsokfeiringen i Trondheim 2023

Torsdag 27. Juli

17.00   Ankomst pilegrimer NUK

17.00   Skriftemål

18.00   Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim

19.30   Tilbud om kveldsmat

Fredag 28. Juli

08.00   Laudes

09.00   Avgang med buss til Stiklestad

11.00   Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke

12.00   Høymesse i Stiklestad kirke med diakonvigsel av Florian Pletscher

14.00   Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien

14.30   Tilbud om skriftemål

14.30   Enkel bespisning ved kapellet

16.00   Retur med buss til Trondheim

18.00   Messe i St. Olav domkirke

18.30   1. vesper

19.00   Mottagelse og middag i Foreningslokalet i anledning

Florian Pletschers diakonvigsel, vert biskop Erik Varden

22.00   Vigilie med påfølgende sakramentstilbedelse

Lørdag 29. Juli

09.00   Laudes

09.30   Tilbud om skriftemål

09.30   Kafé i atriet

10.00   Barnas Olsok

12.00   Olsokforedrag ved Knut Ødegård

15.00   Høymesse i Nidarosdomen

18.00   Økumenisk vesper i Nidarosdomen

19.00   Avslutningsmiddag i Foreningslokalet

Søndag 30. Juli

11.00   Høymesse i St. Olav domkirke

12.30   Bussavgang til Munkeby Mariakloster

14.00   Omvisning i det nye klosteret og kirken

15.00   Enkel servering

16.00   Retur med buss til Trondheim

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *