Velkommen til synodalt møte onsdag 12. og fredag 14. april 2023, kl. 19:00 i Kiga.

LA OSS GÅ SAMMEN SOM EN KIRKE MED DEN HELLIGE ÅND

Velkommen til synodalt møte tirsdag 12. og fredag 14. april 2023,
kl. 19:00 i Kiga.

Tema: Deltakelse

Kjære troende,

Biskop Bernt har sendt et opplegg for synodal prosess i menighetene til oss som er foreslått og anbefalt av Pastoralrådet. Biskopen ønsker alle medlemmer i OKB velkommen til å være med i den synodale prosessen.

Opplegget for den synodale veien forslått av Pastoralrådet er tema Deltakelse:

Prestene og menighetsrådet inviterer alle medlemmer i menigheten til møter onsdag 12. og fredag 14. april, kl. 19:00 i Kiga.

I møtet skal vi

  • Lytte respektfullt til Gud og til hverandre for å forbedre kirken og bygge gode relasjoner.
  • Be synodal bønn om ydmykhet til å høre Guds stemme i forhold til de temaer vi har satt opp.
  • Utforske mangfoldet i kirken, lytte til Guds ønsker for kirken og menigheten, og skape fellesskap og enhet[1].

Spørsmål til samtale:

  1. Å reise sammen betyr å lytte til Guds ord og å feire Eukaristien. Hvordan oppfordrer vi de troende til å delta i liturgien?
  2. Hva hindrer de troende i å ta ansvar for Kirken?
  3. Hvilke utfordringer har vi med å respektere at de troende har ulike roller og ulik kompetanse, og hvilke muligheter gir disse ulikhetene? Hvordan kan vi bli flinkere til å utnytte vår forskjellighet?
  4. Hva skal til for å skape godt samarbeid mellom de geistlige og lekfolket?
  5. Hvordan foregår beslutningsprosessene i våre menigheter? Hvordan kan de forbedres?
  6. Hvordan fungerer menighetsrådet? Hva kan forbedres?
  7. Hvordan kan de troende bruke menighetsrådet?

De nasjonale gruppene kan også arrangere møte på eget språk. Kort referat sendes til menighetsrådet og menighetsrådet vil oppsummere hovedpunktene før det sendes til Pastoralrådet i OKB.

Velkommen til synodalt møte onsdag 12. og fredag 14. april, kl. 19:00 i Kiga.

Måtte Herren velsigne alle i vår menighet og velsigne veien vi går sammen i menigheten og i hele den Hellige Kirken.

p. Tien, p. Piotr, p. Oliver og Menighetsrådet.


[1] Fra “Forslag til synodal prosess i menighetene”.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *