KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. JANUAR 2023

KUNNGJØRINGER SØNDAG 1. JANUAR 2023

Tirsdag 03.01 kl.

kl.

17.30

18.00

Vespers

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 04.01 kl. 18.00 Messe
Torsdag 05.01 kl.

 

 

 

kl.

11.00

 

 

 

18.00

Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga.

Etter messen er det stille tilbedelse fram til kl. 17.45.

Vi ber spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

 

Messe

Fredag 06.01 Høytid: Herrens åpenbaring
kl.

kl.

17.00

18.00

Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen

Messe

Lørdag 07.01 kl.

kl.

13.00

18.00

Katekesemesse

Messe på polsk

Søndag 08.01 HERRENS DÅP
    kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

Messe på polsk

Høymesse

Messe på vietnamesisk

Annet:

1) Katekese lørdag 7. januar

07.01. er det katekese for 5., 8. og 9. trinn kl. 10.00 – 14.00.

2) Velsignelsesklistrelapp

På dagen for Herrens Åpenbaring er det tradisjon å støtte den pavelige misjonsvirksomhet også kalt Missio i Norge ved å gi 20 kroner for hver velsignelsesklistrelapp. I året faller Herrens Åpenbarings fest på fredag. Derfor går kollekten på søndag 8. januar 2023 går til Barne-Missio, og vi kan i bytte for 20 kroner få velsignelsesklisterlapper. Bruk menighetens vipps nummer 534797, velg “velsignelsesklisterlapper 2023”.

3) Onsdag  4. Januar kl. 18.45 er det biblegruppe.

4) Onsdag 4. Januar kl. 17.30 er det barnekor.

5) Torsdag 5. Januar kl. 18. 45 er det troskurs.

 

 

            Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *