Referat fra menighetsrådsmøte 23.11.22

St. Ansgar menighet
Referat fra menighetsrådsmøte

23.11.2022 kl. 18.45

Tilstede:P. Quang Tien Dang, P. Oliver Obinna Izuogu , Xuat Minh Dang, Sigrid Therese Kornbrekke, Victor Manuel Meza Munoz, Lan Ngoc Nguyen, Lucyna Zawadzka, Helen Maty, Ane Ugland Albæk
Forfall:P. Piotr Gasior, Wlodzimierz Dyzma, Jocelyn Augland, Kaja Kristine Gustavsen Tho,

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste

                Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 2 Informasjon

Høstmøtet i pastoralrådet: Nytt denne gang var lederforum på fredagen. Hensikten med dette er å drøfte tema relevant for menighetsrådsledere og dele erfaringer. Hovedtema for møtet var spørsmålene knyttet til tema fellesskap i den synodale prosessen. Mye kom frem (se vedlagt referat), og endte i to anbefalinger: (1) Mer midler til pastoralt arbeid, spesielt barne- og ungdomsarbeid – både i bispedømmet og ved at menigheter må få et styrket økonomisk handlingsrom til å foreta egne prioriteringer. (2) Kommunikasjonsarbeidet i bispedømmet må bidra mer til å løfte opp menigheter og fellesskapet.

Caritas arrangerer innsamling til våre søstre og brødre i Ukraina gjennom julebasar. Pengene går til generatorer for å sikre strøm og varme til vinteren og alle oppfordres til å bidra. I tillegg bes alle i menigheten om å donere julegave til et barn i lavinntektsfamilie. Lever innpakket gave merket med alder og eventuelt kjønn på menighetskontoret eller til en i Caritasgruppen innen 15. desember. Dette gledet mange barn og familier i fjor.
30. november inviterer Caritas menighetens medlemmer over 75 år til seniorfest i Kiga med middag og underholdning.
1. desember er alle invitert til førjulskveld hvor vi øver på julesanger med koret, og hygger oss med vafler og suppe.

Kvinnenes internasjonale bønnedag arrangeres fredag 3.mars. Lan er menighetens representant i den lokale arrangementskomitéen. I år avholdes arrangementet
i St . Ansgar kirke kl 19.00 og årets bønnetema er Taiwan.

Blomster fra Kristiansand kommune på kirkeveggen. I mange år har våre holdere til blomster på fasaden mot Kirkegata ikke vært i bruk. I år har en av menighetens medlemmer bestilt og betalt blomster hos parkvesenet i kommunen slik at de har levert og vannet blomster ved kirkens inngangsparti hele sommersesongen. Dette koster ca kr 5000,-. Menighetsrådet er positive til at menigheten bestiller blomster også til neste år, men vil ta det opp på menighetsrådsmøte senere.

Sak 3 Evaluering Maria av Fatima

Fint arrangement med mange oppmøtte. Viktig med koordinator for lesninger og sang
 i prosesjonen, og viktig at alle som skal lese/synge befinner seg bak Mariastatuen
i prosesjonen. Til neste år kan vi legge ut heftet med alle bønner og lesninger i sin helhet på nettet slik at de som ønsker det kan skrive det ut og/eller følge med digitalt.

Sak 4 Nytt lydanlegg i kirka

Det er enighet om at det er viktig å prioritere lydkvalitet i messen. Vi mangler oversikt over hvilke behov som ikke dekkes av nåværende lydanlegg og hvordan udekkede behov best kan løses. P Tien innkaller personer som har kjennskap til lydbehovene og lydanlegget vårt til møte hvor dette avklares. Pengeinnsamlingen fortsetter som planlagt og alle oppfordres til å bidra.

Sak 5 innspill synodal prosess St Ansgar

Har fått innspill fra engelsk og spansk gruppe, samt fra fellesmøte. Vi mangler fortsatt bidrag fra vietnamesisk, polsk, midtøsten. Lager en kort oppsummering når alle bidrag er inne som sendes til PRO og legges ut på nettsiden.

Sak 6 Menighetsblad

Vi ønsker å starte med et lite menighetsblad, en A4-side, i papirversjon. Innholdet skal være informasjon om hva som skjer i menigheten, og hva som kommer av arrangementer. Sigrid leder en redaksjonsgruppe på 5 personer som lager menighetsbladet. Hun får ansvar for oppstart og for å spørre noen personer om å delta
 i redaksjonsgruppen.

Sak 7 Natteravntjeneste fra menigheten

Forespørsel fra medlem i menigheten om vi skal melde oss på en turnusliste for natteravntjenesten i Kristiansand. Erfaringsvis kan det være vanskelig å finne frivillige til dette dersom det kun er menighetsrådet som skal ha ansvaret. Vi undersøker om det er noen fra barne/ungdomsarbeidet som ønsker å stå som ansvarlig dersom det skal være aktuelt. Ellers så er mange av foreldrene i menigheten allerede involvert i dette via skole og barnas fritidsaktiviteter.

Sak 8 Julefeiring

                Menighetsrådet samles til julefeiring i Kiga søndag 8.januar kl 18.00.

Sak 9 Eventuelt

                Bokskapsalg hver søndag før jul. Vi ber om at det annonseres på nett.

                Møteplan for våren: 18.januar, 8.mars, 10.mai.

Ane Ugland Albæk
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *