Synodale vei 2022

LA OSS GÅ SAMMEN SOM EN KIRKE MED DEN HELLIGE ÅND

Velkommen til synodalt møte Søndag 16. oktober kl 16:00 i Kiga.

 

Tema: felleskap

 

Kjære troende,

Den 10. oktober 2021 feiret Pave Frans den Hellige Messe i basilika St. Peter, og Paven åpnet den XVI Ordinære generalforsamlingen av Bispesynoden.

Temaet for synoden er «For en synodal Kirke: fellesskap, deltagelse og misjon».

Paven sa at «Å holde en synode betyr å gå på samme vei, gå sammen. La oss se på Jesus, som først møter den rike mannen på veien, deretter lytter til spørsmålene hans og til slutt hjelper ham å skjelne hva han skal gjøre for å få evig liv”[1].

Pave Frans inviterer alle døpte til å delta i Synoden, fordi alle døpte  danner sensus fidelium, den levende stemme av Guds folk.

“Å holde en «synode» betyr å gå sammen. Jeg synes dette er  den mest fantastiske erfaringen vi kan ha: å tilhøre en Kirke som går, reiser gjennom historien sammen med vår Herre som vandrer blant oss! Vi er ikke alene; vi går ikke alene. Vi er en del av Kristi ene flokk som går sammen” (Pave Frans, Francis of Assisi, 4 Oktober 2013).

 

 Den Synodal veien i Oslo Katolske bispedømmet

Biskop Bernt har sendt et opplegg for synodal prosess i menighetene til oss som er foreslått og anbefalt av Pastoralrådet. Biskopen ønsker alle medlemmer i OKB velkommen til å være med i den synodale prosessen.

Opplegget for den synodale veien forslått av Pastoralrådet er delt i tre deler med temaene:

 1. Fellesskap
 2. Deltagelse
 3. Misjon

Prestene og menighetsrådet inviterer alle medlemmer i menigheten til møte om første tema «fellesskap»: Søndag 16. oktober kl 16:00 i Kiga.

I møtet skal vi

 • Lytte respektfullt til Gud og til hverandre for å forbedre kirken og bygge gode relasjoner.
 • Be synodal bønn om ydmykhet til å høre Guds stemme i forhold til de temaer vi har satt opp.
 • Utforske mangfoldet i kirken, lytte til Guds ønsker for kirken og menigheten, og skape fellesskap og enhet[2].

 

Spørsmål til samtale:

 1. Hva er det i menigheten som styrker fellesskapet?
 2. Er det noe i menigheten som svekker fellesskapet?
 3. Har vi mennesker i menigheten som savner fellesskap og tilhørighet?

– Hva kan vi gjøre for å inkludere mennesker som føler seg utenfor?

 1. Hvordan kan vi styrke fellesskapet i menigheten på tvers av nasjonaliteter?

– Hvordan kan vi få til mer dialog og samarbeid mellom de ulike gruppene i menigheten?

 1. Hvordan kan vi bedre samarbeidet mellom menigheten og presten(e)?
 2. Hva kan bispedømmet gjøre for å bidra til økt fellesskap i kirken?
 3. Hvordan bidrar vi som katolikker og vi som menighet til felleskapet i lokalsamfunnet?

 

De nasjonale gruppene kan også arrangere møte på eget språk. Kort referat sendes til menighetsrådet og menighetsrådet vil oppsummere hovedpunktene før det sendes til Pastoralrådet i OKB.

 

Velkommen til synodalt møte Søndag 16. oktober kl 16:00 i Kiga.

Måtte Herren velsigne alle i vår menighet og velsigne veien vi går sammen i menigheten og i hele den Hellige Kirken.

p. Tien, p. Piotr, p. Oliver og Menighetsrådet.

 

[1] https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/10/10/0652/01385.html#ita

[2] Fra “Forslag til synodal prosess i menighetene”.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *