KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. SEPTEMBER 2022

KUNNGJØRINGER SØNDAG 25. SEPTEMBER 2022

26.9 – 29.9: Prester i Oslo katolske bispedømme har møte på Mariaholm.

                Vi ber for prestene. Det er ikke messer på tirsdag, onsdag og torsdag.

Fredag 30.09. Minnedag: Den hellige Hieronymus
kl. 18.00 Messe
Lørdag 01.10 Minnedag: Den hellige Terese av Jesusbarnet
kl.

kl.

13.00

18.00

Katekesemesse

Messe på polsk

Søndag 02.10. 27. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
    kl.

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

15.00

Messe på polsk

Høymesse

Messe på vietnamesisk

Messe på kaldeisk

Annet:

1) I dag feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge. Kollekt og andre innsamlede midler går til Caritas’ arbeid.

2) Onsdag 28.9

 Caritas inviterer til vaffelkveld etter kveldsmessen.

 Sosialt fellesskap, gode samtaler og felles aktiviteter over en kopp kaffe og vafler.

 Alle er hjertelig velkommen.

3) Katekese lørdag 1. oktober:

Kl. 10.00 – 14.00 er det katekese for barn og ungdommer på 5., 8. og 9. trinn.

1.oktober 2022 er siste frist for å begynne på konfirmantkurset for førsteårskonfirmanter.

Etter 1. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at ungdommen må vente til september 2023 for å begynne på konfirmantkurset for førsteårskonfirmanter.

Konfirmasjonsforberedelsen er to år, fra 8. trinn. Ungdommer som går på 9. og 10. trinn på grunnskolen eller på videregående, må også begynne på konfirmantkurset for førsteårskonfirmanter.

4) Oppstart av nytt barnekor for barn fra 5 år og oppover
Onsdag 28. september kl. 17.30 – 18.30 har det nye barnekoret øvelse i ungdomskjelleren.
Det er øvelse kl. 17.30 på onsdager i oddetalls uker. Barn fra fem år og oppover er velkommen.

5) Torsdag 29. september kl. 18.45 er det troskurs.

6) Rosenkransmåneden oktober 2022

Da Den Salige Jomfru Maria viste seg i Lourdes og i Fatima, anbefalte hun oss å be rosenkransen. Den hjelper oss til å kontemplere og å utdype Kristi mysterier og Jomfru Marias rolle i Kristi mysterier og i Kirken.

Oversikten av Rosenkransandakter på forskjellige språk på ukedager i St. Ansgar kirke:

Onsdager:

–  kl. 17.30: Rosenkransbønn på vietnamesisk
–  kl. 19.00: Rosenkransbønn på engelsk

Torsdager:

–  kl. 17.30: Rosenkransbønn på tamilsk

–  kl. 19.00: Rosenkransbønn på spansk

Fredager:

–  kl. 17.30: Rosenkransbønn på norsk

Lørdager:

–  kl. 12.30: Rosenkransbønn på norsk. Etterfulgt av messe på norsk.

–  kl. 18.00: Messe på polsk. Etterfulgt av rosenkransandakt på polsk.

Søndager:

–  kl. 08.30: Rosenkransbønn på polsk. Etterfulgt av messe på polsk.

–  kl. 10.30: Rosenkransbønn på norsk. Etterfulgt av høymesse på norsk.

–  kl. 12.30: Rosenkransbønn på vietnamesisk. Etterfulgt av messe på vietnamesisk.

 

            Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *