Den stille uke og påsken i St.Ansgar menighet 2012

           


Palmesøndag 1. april
kl. 9.30            Messe på engelsk
kl 11.00           Palmevigsel, prosesjon og høymesse på norsk
kl.13.00           Palmevigsel, prosesjon og høymesse på vietnamesisk
kl.16.00           Messe på polsk
Kl.18.00          Messe på norsk
Mandag i den stille uke 2. april
kl.17.40           Vesper
kl.18.00           Messe på norsk
Tirsdag i den stille uke 3. april
Ingen messe. Oljevigselmesse i St.Olav domkirke i Oslo
Onsdag i den stille uke 4. april
kl. 17.40          Vesper
kl.18.00           Messe på norsk
Skjærtorsdag 5. april  NB! MERK NYE KLOKKESLETT
kl.15.00           Messe på vietnamesisk
kl.18.00           Messe på norsk, deretter tilbedelse og skriftemål inntil midnatt.
Langfredag 6. april (faste- og abstinensdag)
kl.10.30           Matutin og laudes (sunget           
                         morgenbønn)  på norsk
kl.11.30           Skriftemål
kl.13.00           Langfredagsliturgi på                
                        vietnamesisk
kl.15.00           Langfredagsliturgi på norsk etterfulgt av  
                        økumenisk korsvei gjennom byen
kl.18.00           Korsveiandakt på vietnamesisk
Påskeaften 7. april
kl.10.30           Matutin og laudes på norsk
kl.12.00           Velsignelse av påskemat
kl.19.00           Påskevigilien på vietnamesisk
kl.22.00           Påskevigilien på norsk. Etter messen er alle velkommen til hyggelig samvær i
                        menighetslokalet
Påskesøndag 8. april
kl. 9.30            Messe på engelsk
kl.10.30           Laudes
kl.11.00           Påskedagens høymesse på norsk
kl.13.00           Påskedagens høymesse på vietnamesisk
kl.14.00           Messe på Stella Maris
kl.16.00           Messe på fransk
kl.18.00           Messe på norsk
2.påskedag 9.april
kl.12.00          Messe i Farsund
kl.16.00          Messe i Flekkefjord

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *