KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. MAI 2022

KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. MAI 2022

Tirsdag 17.05.  

kl.

 

15.00

GRUNNLOVSDAG!

Messe

Onsdag 18.05. kl. 18.00 Messe
Torsdag 19.05. kl.

kl.

11.00

18.00

Messe – etterfulgt av felles lunsj i Kiga.

Messe

Fredag 20.05. kl. 18.00 Messe
Lørdag

 

 

 

 

Andre steder

21.05. kl.

kl.

kl.

kl.

 

kl.

kl.

12.30

13.00

14.00

18.00

 

14.00

17.00

Rosenkransandakt

Messe

Messe på spansk

Messe på polsk

 

Messe i Lyngdal

Messe i Flekkefjord

Søndag 22.05.           6. SØNDAG I PÅSKETIDEN
 

 

  kl.

 

11.00

 

Høymesse på norsk

 

Annet:

1) 17. maifeiring i St. Ansgar:

  1. mai blir det messe kl. 15.00. Etter messen ser vi på borgertoget sammen, og alle er velkomne til sosialt samvær i menighetssalen etterpå. Vi serverer pølser, kaker og drikke, og det koster kr 50,- per person å delta. Alle som ønsker å komme må melde seg på ved å skrive seg på listen som henger i inngangspartiet i kirken og i menighetssalen innen søndag 15. mai.

 

2) Søndag 22.05: Internasjonal dag i menigheten

Søndag 22. mai feirer vi i menigheten internasjonal dag. Det er bare en messe kl. 11.00.

Alle er invitert til dagen for å takke Gud som samler oss fra alle folkeslag til ett folk i Jesus Kristus.

Vi hygger oss sammen med salg av internasjonal mat og underholdning. Inntekten av matsalget går til å støtte menighetens økonomi. Alle er velkomne!

 

3) Fredag 20. mai er det  katekese for Første Hellige Kommunionsbarn.

4) Torsdag 19. mai kl. 18.45 er det troskurs

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *