Tag Archive: vietnamesisk

Vietnamesisk katekese høsten 2011

Giáo xứ công giáo Thánh Ansgar CĐCGVN Thánh Giuse                                                                                                                                      Kristiansand, 30.05.2011 Kính gửi : các giáo lý viên và phụ huynh có thể tham gia trong ban giáo lý cộng đoàn VN. Trước hết, chúng ta phải công nhận…
Les mere

Julen i St.Ansgar

Lille julaften, 23.desemberkl.17.00 anledning til skriftemålkl.18.00 Messeanledning til skriftemål også etter messen Julaften, 24. desemberkl.15.00 Barnemessekl.20.00 Messe på vietnamesiskkl.24.00 Midnattsmessen Juledag, 25.desemberkl.09.00 Messen ved daggry(messens faste ledd på latin)kl.11.00 Juledagens høymessekl.13.00 Messe på vietnamesiskkl.14.00 Messe på Stella Maris i Mandalkl.16.00…
Les mere

Julen i St.Ansgar

Lille julaften, 23.desemberkl.17.00 anledning til skriftemålkl.18.00 Messeanledning til skriftemål også etter messen Julaften, 24. desemberkl.15.00 Barnemessekl.20.00 Messe på vietnamesiskkl.24.00 Midnattsmessen Juledag, 25.desemberkl.09.00 Messen ved daggry(messens faste ledd på latin)kl.11.00 Juledagens høymessekl.13.00 Messe på vietnamesiskkl.14.00 Messe på Stella Maris i Mandalkl.16.00…
Les mere