Aktualne zalecenia sanitarne

Kristiansand, 19 stycznia 2021

Drodzy parafianie ,

Rząd wprowadził ścisłe środki kontroli infekcji, aby zatrzymać nową falę zachorowń. Dotyczy to również naszego życia parafialnego, zwłaszcza udziału we mszach świetych: „Wydarzenia kulturalne, takie jak spektakle, przedstawienia, itp.,a także kursy / konferencje oraz ceremonie religijne i filozoficzne są odwoływane , jeśli gromadzą osoby z kilku róznych  gmin”. Zaleca to również diecezja katolicka w Oslo.

Chcemy, aby celebracja Eucharystii trwała nadal w naszym  kościele, ponieważ jest ona centrum  naszego życia duchowego . Aby to zrobić musimy się  dostosować do krajowych  przepisów i  zaleceń.

 

1. Udział we Mszach św. i  nabożeństwach w kościele św. Ansgar

– Tylko osoby mieszkające w gminie Kristiansand mogą przychodzić na msze w kościele św. Ansgar. Prosimy, aby osoby spoza gminy Kristiansand nie przychodziły na msze , czyli nie zapisywały się na nie.

– Na mszę może zarejestrować tylko dziesięć osób z gminy Kristiansand.

– Tych, którzy nie mieszkają w Kristiansand, a zapisali się już na mszę w naszym kosciele w Kristiansand, prosimy o anulowanie biletów.- W tym trudnym dla nas czasie będziemy w naszym kościele odprawiać 2 msze dziennie  od wtorku do piątku o godz 09.00 i 18.00.

– Czwartek to dzień na modlitwę przed Najświetrzym Sakarmentem oraz możliwość przyjęcia komunii między godziną  12.00  a 17.00.

– Tylko ci, którzy mieszkają w gminie Kristiansand mogą przychodzić na msze i modlić się w kościele św. Ansgar.  

 2. Udział we mszy św.  w Stella Maris w Mandal

Będziemy odprawiać  mszę w kaplicy Stella Maris w niedzielne popołudnie. Tylko osoby mieszkające w gminie Lindesnes mogą zapisać się na tą mszę.

3. Rozdawanie komunii podczas mszy z transmisją na żywo

Ze względu na to, że część osób czuje się nieswojo podczas transmisji na żywo, kiedy część ich twarzy, postaci jest widoczna w kamerze, komunia święta od niedzieli 24 stycznia będzie odbywać się nie przed kamerą, ale w strefie wejściowej.

4. Katecheza

W obecnej sytuacji nie możemy odbywać katechezy fizycznej w kościele. Są dwie grupy, które potrzebują naszej modlitwy i duchowego wsparcia.

– Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej: za kilka miesięcy przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy was, rodziców, abyście zrobili wszystko, co w waszej mocy dla swoich dzieci, ponieważ to Wy jesteście pierwszymi katechetami swoich dzieci. Możesz przygotować ich do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej, uczestnicząc z nimi we Mszy św., ucząc ich katechezy i modląc się z nimi. Katecheci zawsze będą was wspierać w tych zadaniach. 

– Kandydaci do bierzmowani: Jesteście również w „grupie ryzyka”, która byże nie odbyć kilku katechez  fizycznych  przed bierzmowaniem. Ale dzięki swoim wysiłkom i modlitwie możecie coś zrobić, aby przygotować się do sakramentu bierzmowania we wrześniu 2021 roku. Prosimy, abyście sumiennie wypełnili wszystkie zadania, które posyłają wam katecheci, i codziennie modlili się do Ducha Świętego. Możecie wybrać jedną z następujących dwóch modlitw:  

1. Przyjdź Duchu Święty! Napełnij mnie swoimi siedmioma darami: mądrością, zrozumem, radą, męstwem, umiejętnością, pobożnością i bojaźnią Bożą. Amen.

2. Duchu Święty, daj mi miłość, radość, pokój, cierpliwość, prawość, dobroć, cierpliwość, łagodność, zaufanie, skromność, samokontrolę i czystość. Amen

.5. Modlitwa w rodzinie

Nie wiemy, kiedy będziemy mogli  wrócić do zwykłego życia w kościele. Czas i pandemia zmuszają nas do wierności naszej wierze. W tym czasie rodzina staje się świętą świątynią, w której rodzice i dzieci mogą codziennie oddawać cześć Bogu i zachować naszą miłość do naszego Ojca w niebie. Myślimy również o osobach mieszkających samotnie. Fizycznie możemy być sami, ale duchowo nigdy nie jesteśmy sami. Pan jest zawsze z wami w waszym sercu, Święty Kościół jest zawsze z wami we wspólnocie, a Kościół jest z wami w modlitwie.

Chcemy, abyście odmawiali wieczorną modlitwę w rodzinie z:

– Niektórymi modlitwami, które możesz wybrać z małego modlitewnika katolickiego. Możesz je znaleźć na www.katolsk.no., Lub Różaniec.

– Czytaniem codziennej Ewangelii, które można znaleźć w aplikacji katolickiej.

-Na koniec pomódl się do  św. Józefa i odmów modlitwę o ochronę przed koronawirusem i pomoc dla poszkodowanych.

Św. Paweł powiedział nam: „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim* dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru”. Kochamy Boga i akceptujemy wszystko, co On nam daje dzisiaj i jutro z wdzięcznością w naszych sercach.

Modlimy się za siebie nawzajem i jednoczmy się w Eucharystii i na modlitwie. Niech Pan was błogosławi pokojem i łaską. Niech Maryja Dziewica, nasza Matka, wspiera i chroni nas wszystkich w swojej macierzyńskiej miłości.

Ksiądz proboszcz Tien i ksiądz  Dawid