VIKTIG

Velkommen til katekese 2021/2022 i St. Ansgar menighet

Katekeseplan for desember

 

  1. Katekese lørdag 4. desember

Kl. 10.00 – 14.00: Katekese for ungdommer på 5., 7. og 9. trinn

  • 13.00 – 14.00: Katekesemesse for barn, ungdommer og foreldre

 

Kl. 13.00 – 17.00: Katekese for ungdommer på 6. og 8. trinn

  • 13.00 – 14.00: Katekesemesse for barn, ungdommer og foreldre

 

Vi minner om smitteverntiltak. Dersom barn og ungdommer er syke eller har symptomer på forkjølelse, kan de ikke komme til katekesen.

 

2.Katekese lørdag 11. desember

Kl. 10.00 – 14.00: Katekese for barn på 1., 2. og 4. trinn

  • 13.00 – 14.00: Katekesemesse for barn og foreldre

 

Kl. 13.00 – 17.00: Katekese for barn på 3. trinn

  • 13.00 – 14.00: Katekesemesse for barn og foreldre

 

Vi minner om smitteverntiltak. Dersom barn og ungdommer er syke eller har symptomer på forkjølelse, kan de ikke komme til katekesen.

 

3. Katekese for 3. trinn fredag 17. desember

 

 

 

info om katekese