VIKTIG

Ikke fysisk katekese lørdag 10.04.21

Det blir ikke fysisk katekese lørdag 10.04. fordi det ikke er tillatt med arrangementer med over 20 personer.

Kateketene tar kontakt med foreldre om alternativ katekese på digitale plattformer eller sender oppgaver på mail.

Etter hvert blir det også lagt ut på bloggen en oversikt over aktiviteter til de forskjellige klassene.

Det er online direktesendt katekesemesse kl. 13.00. Vi oppfordrer spesielt foreldre til 1. kommunions barn
til å delta sammen med barna på denne digitale messen.

Aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 10. april 2021

Klassetrinn Aktiviteter

(digital katekese, oppgaver på mail eller sms …)

Tidspunkt for aktiviteter

(dato og klokkeslett)

 

        Hovedkateketer      og     mobilnumre
1. trinn Digital katekese – gå inn på:
https://stansgar-katekese.no/om
Lørdag 10.04.:

Kl. 09.00: film legges ut
Kl. 15.00: videomøte

Mogens Albæk 991 55 589
2A og 2B Digital katekese – gå inn på:

https://stansgar-katekese.no/tjenester

Lørdag 10.04.:

Kl. 09.00: film legges ut

Kl. 11.30: videomøte

Mogens Albæk 991 55 589
3A Digital katekese på Skype Lørdag 10.04.:

kl. 10.30 – 11.30

p. Dawid 479 78 577
3B Oppgaver på mail Fredag 09.04.:
kveld
Karolina Raj 417 63 036
3C Oppgaver på mail Lørdag 10.04.:
kl. 08.30
Viet Nguyen 472 44 007
3D Digital katekese på Teams Lørdag 10.04.:
kl. 10.00
Mona Jacobsen Jardim 958 56 044
5. trinn Digital katekese på Zoom og oppgaver Lørdag 10.04.:

kl. 14.15

Monika Østensen 902 18 687
6A Oppgaver på sms Torsdag 08.04.:
kveld
Aziz Mazin 911 29 187
6B Oppgaver på mail Lørdag 10.04.:

om morgenen

Tomasz Stachewicz 994 50 605
7. trinn Oppgaver på mail Torsdag 08.04.:

i løpet av dagen

Arlena Kulinska 998 98 847

Nye datoer for katekesen våren 2021

 

  • Gruppe 1: 4., 8. og 9. trinn,

                      er flyttet til tredje lørdag i måneden:

                     16.01., 20.02., 20.03., 17.04., 15.05. og 19.06.

 

  • Gruppe 2: 1., 2., 3., 5., 6. og 7. trinn,

                     fortsetter på andre lørdag i måneden:

                     09.01., 13.02., 13.03., 10.04., 08.05. og 12.06.

10.04- online