Feiring av Vår Frue av rosenkransen i Lyngdal

25.10 kl. 18.00 feires det messe på tagalog og engelsk i Lyngdal kirkesenter. Hvert år feirer de lokale filippinere jomfru Maria, Our Lady of the holy rosary. Det er anledning til skriftemål fra kl. 17.00