Author Archive: Ane Ugland Albæk

Caritas

P. Tien, p Dawid og menighetsrådet har vedtatt nye retningslinjer for menighetens Caritale arbeid fremover. Disse er laget i henhold til praksis i Oslo Katolske Bispedømme og oppfordringer fra Caritas Norge. Prestene og menighetsrådet har valgt ut kandidater til en…
Les mer